Kohtla-Järve kesklinn võib tundmatuseni muutuda


Äripäev 19.02.2007

Kohtla-Järve linn kuulutas välja riigihanke südalinna ümberkujundamise projekteerimiseks. Linnavõimudel on kavas kesklinna, sealhulgas linnapark, Keskallee ja Virula väljak, põhjalikult muuta.

Linn pöördus veel enne riigihanke väljakuulutamist mitmete kunstnike ja arhitektide poole, kellel paluti pakkuda eskiislahendusi, millisena nad näevad tulevikus Kohtla-Järve kesklinna, kirjutas Põhjarannik.

See hange eeldab Keskalleel asuvate majade uuringut ning nende rekonstrueerimise mõjuanalüüsi. Linna üldplaneeringus on see piirkond märgitud miljööväärtusliku alana.

"Tahaksime nende hoonete omapära säilitada, ent neil on omanikud, kellele linn ei saa oma arvamust peale suruda," ütles linnaarengu peaspetsialist Artur Viira, "kuid selleks, et linna arvamust arvestataks, tuleb nende hoonete väärtuslikkust riiklikult kinnitada." Nii on tema sõnul praeguseks Keskallee 36 asuv kultuurikeskus tunnistatud arhitektuurimälestiseks, mis on võetud riikliku kaitse alla kui sõjajärgse Nõukogude neoklassitsismi ere näide.

Linnavõimude pingutused on suunatud sellele, et Keskallee majad stiilselt korda teha, ning edaspidi on selleks kaks võimalust: kas teevad fassaadid korda omanikud ise, lähtudes omavalitsuses väljatöötatud reeglitest, mille kohaselt moodustaks tänav ühtse ansambli, või osaleb ka linn tööde rahastamisel.

Riigihanke lähteülesannetes on ära toodud Virula väljaku ja Keskallee maastikukujunduse konkreetsed tingimused. Need näevad muu hulgas ette jalakäijate alade loomist, transpordiskeemi korrastamist, bussipeatuste paiknemist, tänavavalgustuse lahenduse muutmist, sealhulgas ka linnavalitsuse esise väljaku ümber olevate majade välisfassaadide valgustamist.