Peeter Rebast üllatasid uued nõudmised Sakala keskuse projektile


Äripäev 18.02.2007

Uus Sakala nõukogu esimehe Peeter Rebase sõnul on ta üllatunud muinsuskaitseameti juures tegutseva arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu liikme Krista Kodrese kommentaaridest nagu oleks vajalik uue Sakala keskuse projektile järjekordse ekspertiisi tegemine.

"Alles möödunud aastal otsustas just ekspertnõukogu, millistele väärtuslikele detailidele tuleb vana hoone osalisel säilitamisel tähelepanu pöörata. Ekspertnõukogu otsusest lähtuvalt sõlmisid Uus Sakala, Tallinna kultuuriväärtuste amet ja muinsuskaitseamet kolmepoolse kirjaliku kokkuleppe, mille kohaselt peab hoones säilitama või taastama fuajee- ja vestibüülikompleksi interjöörid," ütles Rebane.

Rebase sõnul vastab Uus Sakala poolt esitatud arhitekti Raivo Puusepa projekt kõigile ekspertnõukogu poolt loetletud tingimustele ning näeb ette praegusest hoonest oluliselt suurema osa säilitamist kui ekspertkomisjon viimati nõudis. Lisaks väärtuslikele interjööridetailidele säilitatakse uues keskuses ka olemasoleva hoone torn ja Rävala puiestee poolne paekivifassaad. Uus lahendus näeb ette ka kunagi Raine Karbi projektis ette nähtud ning Karl Vaino poolt ära keelatud "maakera" loomist ja täismõõtmes torni valmisehitamist.

"Üllatav on ka väide nagu ei oleks ekspertnõukogu nõustunud Sakala keskuse uue projektilahendustega - meile teadaolevalt ei võtnud ekspertnõukogu eile uue lahenduse osas ühtset otsust vastu," lisas Rebane. "On hämmastav Krista Kodrese suust kuulda, et nüüd, kui hoone arhitekt on mitu kuud kõvasti tööd tehtud, peaks ekspertnõukogu oma enda ekspertarvamusele ekspertiisi korraldama hakkama."

Oma eksperthinnangu andis esitatud Raivo Puusepa edasiarendatud projektile ka Eesti kunstiakadeemia emeriitprofessor Veljo Kaasik, kes leidis, et uus lahendus on alalhoidlik ja vaoshoitud ning vastab plaanitava hoone asukohast tulenevatele nõuetele.