Tallinn tutvustab Põhjaväila ehituse ettevalmistusi


BNS 16.02.2007

Pühapäeval tutvustab Tallinna linnavalitsus Põhjaväila trassi ehitamiseks vajalikke maade munitsipaliseerimise kava, projekteerimise hetkeseisu ja ehitamise tegevuskava.
Põhjaväila ja Russalka ristmikku projekteeritakse ühtekuuluvusfondi projekti raames.

Tehnilise abi osutamiseks sõlmiti 2004. aasta augustis teenusleping firmade BCEOM French Engineering Consultants, ETP Grupp AS ja Hendrikson & Ko ning rahandusministeeriumi vahel kestvusega käesoleva aasta 2. märtsini.

Põhjaväila ehitusele ettejäävate maade ostuks on 2007. aasta linnaeelarves 45 miljonit krooni.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Põhja väila rajamine hakkab konkreetsete tegudeni jõudma
14:29, 16. veebruar 2007

PRESSIKUTSE

Pühapäeval, 18. veebruaril kell 13.00 tutvustavad Tallinna Linnavalitsuse liikmed, projekteerijad, kommunaalameti ja maa-ameti esindajad Põhjaväila trassi ehitamiseks vajalike maade munitsipaliseerimise kava, projekteerimise hetkeseisu ja ehitamise tegevuskava.

Linnapea Jüri Ratas, abilinnapead Olga Sõtnik, Taavi Aas, Kalev Kallo, Teede Projektijuhtimise AS juhataja Ilmar Link, Tallinna Kommunaalameti juhtivad spetsialistid jpt. tutvuvad pühapäeval kell 13 00 Russalka parkimisplatsi juurest algaval ringkäigul Põhjaväila
rajamisega seonduvate probleemidega.

Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann tutvustab Põhja väila eskiisprojekti Russalka ristmikust Ahtri tänavani. Põhja väila ehitusele ettejäävate maade ostuks on 2007. aasta linnaeelarves 45. miljonit krooni

Ajakirjanikud on oodatud! Kogunemine pühapäeval kell 13.00 Russalka parklas.

Põhjaväila ja Russalka ristmikku projekteeritakse Ühtekuuluvusfondi projekti "Tehniline abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas" raames. Tehnilise abi osutamiseks sõlmiti.2004. aasta augustis teenusleping BCEOM French Engineering Consultants/ETP Grupp AS/Hendrikson & Ko ja Rahandusministeeriumi vahel kestvusega 31 kuud. Lepingu lõpptähtaeg on 2. märts.2007.

Lisainfo:
Kaido Padar
linnapea nõunik
telefon 5076644