Nõmme elanikud on vastu kodutute varjupaiga laiendamisele


BNS 16.02.2007

Ehkki Tallinna Nõmme halduskogu ja ümberkaudsete majade elanikud on Kauge 4 kodutute varjupaik-öömaja laiendamise vastu, kavatseb linn sinna ehitada uue peavarju 107 kodutu jaoks, kirjutab Postimees.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna plaani järgi praegune maja lammutatakse ning ehitatakse selle asemele kahekorruseline kodutute majutuskeskus. Hoonesse mahutatakse 47-kohaline öömaja, kuhu võetakse vastu ka alkohoolikuid, 32-kohaline varjupaik, kuhu pääsevad ka puudega inimesed, ja 28-kohaline sotsiaalmajutusüksus erivajadustega klientidele.

Kauge ja Jalaka tänava seitsme korrusmaja elanikud esitasid linnavalitsusele 209 allkirjaga protestikirja, milles nad on vastu kodutute majutusasutuse laiendamisele ja taotlevad selle likvideerimist. "Miks on selline sotsiaalasutus rajatud nii suure tiheasustusega piirkonda?" küsitakse kirjas.

Eriti on elanikud selle vastu, et sinna majutuskeskusse võetakse ka alkohoolikuid. Kuigi linnavolikogu sotsiaalkomisjon otsustas öömaja laiendamise juba mullu augustis, said elanikud sellest teada alles nüüd.

Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra kutsus jaanuari lõpus elanikud kokku ja kinnitas, et on saavutanud linnavalitsusega kokkuleppe selles, et alkohoolikuid Kauge tänavale ei tooda, vaid viiakse nad Merimetsa rajatavasse linna kainestusmajja.

24. jaanuaril otsustas ka Nõmme halduskogu, et Kauge tänava kodutute öömaja ei tohi laiendada, vaid tuleb võtta suund selle likvideerimiseks seoses Paldiski maanteele ehitatava varjupaiga-kainestusmajaga.

Sotsiaal- ja tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialisti Andrus Toompuu sõnul pole kainestusmaja siiski hoolekandeasutus ega kainestamine hoolekandeteenus. "Seaduse järgi peab kohalik omavalitsus pakkuma varjupaiga- ja öömajateenust. Kui üks varjupaik likvideeritakse, peab olema võimalus paigutada kodutud mujale. Linnal tuleb lahendus leida," ütles ta.

Abilinnapea Merike Martinson kinnitas vastuses elanike kirjale vajadust laiendada Kauge 4 varjupaika ning manitses inimesi mõistvale suhtumisele ja tolerantsusele teistsuguste inimeste suhtes.

Nõmme linnaosavalitsus teatas reedel, et saatis Tallinna volikogule ja Nõmme halduskogule enda ja Nõmme Männiku piirkonna elanike esindajate ühispöördumise kodutute varjupaiga tuleviku kohta.

Linnaosavalitsuse teatel tehti esinduskogudele ettepanek aidata kaasa sellele, et kodutute öömaja kujundataks ümber Nõmme linnaosa elanikele vajalikke sotsiaalteenuseid osutavaks asutuseks.

"Kuna käesoleval ajal on sotsiaalmajutusüksuse ehitamine alles projekteerimise algjärgus, siis palume Tallinna linnal arvestada Nõmme linnaosa ja eriti Männiku piirkonna elanike soovide ja vajadustega ning muuta projekteerimise lähteülesannet ning vajadusel algatada detailplaneeringu muudatus ja kujundada Kauge tänav 4 ümber sotsiaalmajaks, mis pakuks eluasemeteenust ajutiselt hättasattunud inimestele, mitte kodututele (sealhulgas alkohoolikutele) öömaja," ütles linnaosavanem Rainer Vakra.