Maaomanikud saavad erastada kinnisasjaga piirneva maariba


Pressiteade 15.02.2007

Täna, 15. veebruaril võttis Vabariigi Valitsus vastu Maareformist tuleneva määruse, mis annab võimaluse erastada kinnisasja juurde kuuluva iseseisva kasutusvõimaluseta maariba.

Määruse eesmärk on lahendada maade tagastamisel, erastamisel, munitsipaliseerimisel ning riigi omandisse jätmisel tekkinud maaribade probleemi. "Tegemist on maaribadega, mis jäid erastamisel kinnisasjade vahele ning millest ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat maaüksust," ütles Maa-ameti juriidilise osakonna juhataja Triinu Linnus. "Määrus kehtestab korra, kuidas neid maid erastada ja liita piirnevate kinnisasjadega."

Määrus annab kohalikule omavalitsusele õiguse algatada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamist. "Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piirid määratakse otstarbekust, planeeringu ja maakorralduse nõudeid arvestades," selgitas Linnus.

Maa erastamise korraldaja on maavanem ning erastamise eeltoimingud teeb kohalik omavalitsus. Erastatava maa müügihind on maa asukoha maksustamishind.

Maavanema kui erastamise korraldaja ülesanne on tagada järelevalve. "Maavanem peab tagama, et ribade nime all ei toimuks iseseisvat kastutamist võimaldavate maaüksuste kontrollimatut ehk täiendavat erastamist," sõnas Linnus.

Lisainfo:
Triinu Linnus
Maa-ameti juriidilise osakonna juhataja
665 0755 triinu.linnus@maaamet.ee

Manuela Pihlap
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 5625 0398
Manuela.Pihlap@envir.ee