Sisekontroll ei kinnitanud Viru kaevanduse fiktiivseid töid


BNS 14.02.2007

Eesti Põlevkivi sisekontroll jõudis uurimise käigus järeldusele, et Tammiku kaevanduse neli hoonet lammutati 2003. aastal ja mitte kolm aastat varem, nagu on väitnud Viru kaevanduse endine direktor Jüri Reiska.

Eesti Põlevkivi avalike suhete juht Raivo Lott ütles ajalehele Põhjarannik, et kontrollitud dokumentide alusel leidsid sisekontrolörid, et hooned lammutati 2003. aastal ning tegu polnud fiktiivsete töödega.

Ettevõtte peaaudiitor Tiit Hallikmaa ja kontrolör Veera Žerebtsova leidsid samas, et Viru kaevanduse arhiivis ei ole dokumente, mis tõestaksid lammutustööde teostamist. Leiti vaid AS-iga Silbet sõlmitud töövõtulepingu koopia, tööde üleandmis-vastuvõtuakti koopia ja töö eest tasumise arve.

Sisekontrolörid soovitavad seetõttu esitada politseile avalduse, et selgitada välja tehingu aluseks olnud dokumentide kaotsimineku põhjused.

Loti sõnul on samas olemas Kohtla-Järve linnavalitsuse ehitusspetsialisti Larissa Seina poolt 2003. aasta juunis välja antud ehitusload nelja vaidlusaluse hoone lammutamiseks, mis peaks tõendama nende hoonete lammutamist just 2003. aastal.

Siiski ei ole tema sõnul oma seisukohta muutnud Eesti Põlevkivi töötaja Aarne Nõmberg, kes kinnitas Eesti Televisiooni saates "Pealtnägija" Jüri Reiska väiteid, et need hooned lammutas Viru kaevandus ise juba 2000. aastal. "Sisekontrolli aruandele lisatud seletuskirjas on ta jäänud oma varasematele sõnadele kindlaks," ütles Lott.

Eesti Põlevkivi sisekontrolörid vestlesid ka Viru kaevanduse endise administratsioonijuhi Hillar Raagiga, kuid ta ei mäletanud tööde teostamise aega ega teadnud, kus asuvad tööpaberid. Dokumentide asukohta ei teadnud ka 2003. aastal hoonete lammutamisel ehitusjärelevalvet teostanud tollane Eesti Põlevkivi ehitusspetsialist Andres Toome.

Jüri Reiska kinnitas eelmisel nädalal Põhjarannikule ja "Pealtnägijale", et oli sunnitud 2003. aastal korraldama 97.000 krooni eest fiktiivse lammutustöö, et tuua sel moel raha Eesti Põlevkivi tollase juhi Mati Jostovi riigikogu valimiste kampaania kulutuste katteks.

Korralduse selleks sai ta enda sõnul tollaselt Eesti Põlevkivi administratsioonidirektorilt Lembit Kaljuveelt, kellest nüüd on saanud põlevkivikontserni juht.

Kaljuvee on nimetanud Reiska süüdistusi väljamõeldiseks ja lubanud ta kohtusse kaevata. Viru ringkonnaprokuratuur kavatseb sel nädalal alustada väidetavate fiktiivsete tööde uurimiseks kriminaalasja, kirjutas ajaleht.