Avamere tuulepark võib maksta kaks miljardit eurot


BNS 14.02.2007

OÜ Nelja Energia ettevalmistatav 200 tuulikuga avamere tuulepark läheb maksma umbes kaks miljardit eurot.

Nelja Energia juhatuse liige Martin Kruus rääkis BNS-ile, et tuulepargi püstitamine võiks toimuda aastatel 2010-2012.

Kruusi sõnul on Nelja Energia võtnud esialgu eesmärgiks tuulepargi rajamise eelduseks olevate lubade ja uuringute tegemise. Kui eeltööd annavad positiivse tulemuse ehk on võimalik asuda projekti realiseerimisele, tuleb asuda mõtlema investeeringute tegemise ehk investorite leidmise peale.

Arvestades turuolukorda vabade tootmisvõimsustega, peaks Kruus sõnul olema võimalik investoreid projektile leida.

Kuna tegemist oleks sadadesse megavattidesse ulatuva võimsusega tuulepargiga, näeb Nelja Energia lisaks Eestile võimalust toodetava elektri müümiseks näiteks Põhjamaadesse.

Kruusi sõnul on Eesti Energia lisaks aasta algusest töötavale esimesele Eesti-Soome elektriühendusele kavandamas teist ühendust Soome. Ilmselt rajavad Poola ja Leedu tulevikus omavahelise ühenduse. "Loodame, et turg areneb," lausus Kruus.

Nelja Energia ise plaanib arendada projekti avamere tuulepargi ühendamiseks Rootsi elektrisüsteemiga.

Nelja Energia on esitanud vee erikasutusloa taotluse, et rajada Hiiumaa looderanniku lähistele viis tuuleparki kokku umbes 200 elektrituulikuga.

Keskkonnaministeerium on käivitanud seoses taotlusega tuuleparkide keskkonnamõjude hindamise protsessi. Keskkonnamõjude hindamise programmi avalik arutelu toimub Hiiu maavalitsuses 26. veebruaril. Ettepanakuid ja vastuväiteid saab programmile esitada 23. veebruarini.

Nelja Energia nägemuses tuleksid tuulepargid Hiiumaa looderanniku lähedale avamerre Apollo, Vinkovi ja Neupokojevi pankadele ja nende lähistele.

Tuulikute ühikvõimsuseks on kavandatud 3-6 megavatti ja masti kõrguseks ning tiivikute läbimõõduks umbes 125 meetrit. Tuulikud on kavas ehitada merepõhja rajatavatele vundamentidele.

Nelja Energia omanikud on Eesti osaühingud Solarcom ja United Partners ning Norra Vardar Eurus. Viimane on Pakri poolsaarel 2005. aastal käivitunud kaheksa tuulikuga tuulepargi omanik.