Pärnusse Riia maantee äärde võivad kerkida korrusmajad


BNS 14.02.2007

Pärnu linnavalitsus kinnitas kolmapäeval Riia Maantee 129A kinnistu detailplaneeringu projekti, mis näeb muu hulgas ette tekkivale uuele kinnistule korruselamute ehitamise võimalust.

Kõnealuse kinnistu omanik on Pärnu linn, detailplaneeringu tellis Lehto Remondimaja, ütles BNS-ile Pärnu linnavalitsuse esindaja.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek krundi piiride muutmiseks, eesmärgiga jagada Riia maantee 129A kinnistu 1079 ruutmeetri suuruseks ärimaa krundiks ja 7137-ruutmeetriseks korruselamumaa ja ärimaa krundiks.

Ärimaa kinnistule näeb planeeringu projekt ette kuni 380-ruutmeetrise ehitusaluse pinna ning kuni kaheksa meetri kõrguste hoonete ehitamist.

Põhimahus korruselamumaa sihtotstarbega krundil on hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala 2600 ruutmeetrit ja hoonete lubatud suurim arv kolm. Planeeringus on arvestatud madalama hoonestuse paigutamisega Riia maantee äärde ehitusjoonele suurima kõrgusega kaheksa meetrit olemasolevast maapinnast ja kinnistu sügavusse planeeritakse kõrgem hoonestus korruselamute näol hooneosade suurimate kõrgustega 16 ja 26 meetrit olemasolevast maapinnast.

Planeeringualale moodustatakse 2328 ruutmeetri suurune üldmaa krunt, millele rajatakse haljasala, ja 536 ruutmeetri suurune liiklusmaa krunt, millele rajatakse parkla.

Planeeringu järgi rajatakse tekkivatele liiklusmaa kruntidele Laine tänava pikendus.