Uurimine ei leidnud majade sohu ehitamises kuritegu


BNS 14.02.2007

Kuigi politsei tuvastas, et Tartumaal Ülenurme vallas poldrialale planeeringu koostanud vallavõim tegi vigu, ei ole uurimisandmetel juhtunus kriminaalkuriteo koosseisu, kirjutab Tartu Postimees.

Lõuna ringkonnaprokuratuur alustas kriminaaluurimist mullu suvel Ülenurme endise vallajuhi Anti Kalveti avalduse alusel. Kalvet viitas detailplaneeringu koostamisel tehtud vigadele ja sellega kaasnevale ligi 100 miljoni krooni suurusele kahjule, kuna soisele pinnasel ehitatud majad võivad laguneda.

Prokuratuurile esitatud avalduses toob Kalvet Mõisa, Peetri, Kirsiõie, Kirsioksa, Männi ja Küüni detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise dokumentide kohta välja tõiga, et ala on kuivendatud, kuid pole Tartu maaparandusbüroo kooskõlastust.

Tegu on survelise põhjaveega sooalaga, ent pole tehtud hüdrogeoloogilisi uuringuid. Pole ka ehitusgeoloogilisi uuringuid ega keskkonnamõjude hindamist. Samuti pole kindlust, et häviva kuivendusvõrgu asemele ehitatakse uued, kirjutab Tartu Postimees.

Kalvet rõhus avalduses ka asjaolule, et Eesti Maaparandusprojektis 1987. aastal valminud uuringu järgi on probleemsel alal turbapinnase all püdel pinnasekiht. Seega tulnuks ehitusseaduse järgi kõnealuses paigas ehitada majad vaivundamendile, aga ehitati odavamale lintvundamendile.

Möödunud nädalal lõpetas Lõuna ringkonnaprokurör Ene Timmi siiski kriminaalmenetluse. Kokkuvõttest nähtub, et tõepoolest on detailplaneeringu menetlemisel tehtud vigu, muu hulgas oli jäetud võtmata maaparandusbüroo kooskõlastus.

Samas ei leitud kriminaalasja uurimisel, et vallavalitsuse liikmed oleksid tegutsenud valla huvide vastaselt ja saanud sellest korruptiivset tulu. Kooskõlastuste puudumisest uurimisandmetel kahju ei sündinud.

Ka ilmnes uurimisel, et Mõisa elurajooni elamu kahjustustes ei saa süüdistada vallavalitsust, kes jättis kooskõlastuse küsimata. Elamu lagunemise põhjused võisid olla ehituslikud, vundament oli ehitatud kitsam kui üle selle ulatuv kivivooder, märgib politsei.