Linnavalitsus paneb paika Linnahalli ümberkujundamise reeglid


Pressiteade 13.02.2007

Linnavalitsus kavatseb kinnitada Tallinna Linnahalli konverentsikeskuseks rekonstrueerimise ruumiprogrammi, arhitektuursed nõuded ning üldised kasutustingimused.

Linnavolikogu otsustas mullu 21. detsembril Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20E, Mere pst 20d, Logi tn 7 ja Logi tn 9 hoonestusõiguse seada. Vastavalt hoonestusõiguse seadmise tingimustele kohustub hoonestaja Linnahalli ja sellega külgnevate kinnistute alale detailplaneeringu koostama ning uushoonestuse ideelahenduse saamiseks ja Linnahalli rekonstrueerimiseks arhitektuurikonkursi korraldama.