Tallinn investeerib viie aastaga kõnniteedesse 50 miljonit


BNS 13.02.2007

Tallinna linnavalitsuses valmis kõnniteede remondi kava aastani 2011, mille kohaselt investeerib linn igal aastal nendesse teedesse vähemalt 10 miljonit krooni.

Kõnniteede väljaehitamise ja kapitaalremondi kava elluviimine on abilinnapea Olga Sõtniku sõnul rajatud arvestusele, et järgnevate aastate vältel eraldatakse selleks vähemalt 10 miljonit krooni igal aastal.

"Iga-aastane objektiline kava võib täpsustuda sõltuvalt hangete maksumustest, olemasoleva olukorra muutumisest ning liikluse ümberkorraldustest," ütles Sõtnik.

Samuti tuleb Sõtniku sõnul arvestada võimalusega, et kõnniteid ehitatakse ning remonditakse teede rekonstrueerimise või sisekvartaalsete teede kapitaalremondi ja kergliiklusteede rajamise käigus."

Kava koostamisel rakendati kõikide linna piirkondade suhtes võrdse kohtlemise printsiipi ja arvestati ka teede kapitaalremondi ning kergliiklusteede ehitusmahte igas konkreetses linnaosas.

Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kõnniteede objektilise kava aastateks 2007-2011 kavatseb linnavalitsus kinnitada kolmapäevasel istungil.