Haanja-Kurgjärve kergliiklusteele projekteeritakse tänavavalgustust


Pressiteade 12.02.2007

Haanja vald koostöös SA Eesti Terviserajad on alustamas 1,4 km Haanja-Kurgjärve kergliiklusteele tänavavalgustuse projekteerimist.

Haanja Puhke-spordikeskuse arendusplaanid näevad ette Haanja-Kurgjärve kergliiklustee tänavavalgustuse väljaehitamist . Praegu kasutavad aktiivselt kergliiklusteed Haanja Puhke-spordikeskuse , Kurgjärve Spordibaasi ja turismitalude külastajad. Kevadel ja sügisel on päevasel ajal raja kasutus lühiajaline ning on tekkinud vajadus välja ehitada tänavavalgustus, mis võimaldab kasutada paremini kergliiklusteed pimedal ajal rullsuusatajatel, rulluisutajatel, jalgratturitel ning talvisel ajal ka suusatajatel. Rajatise väljaehitamine võimaldab talvel pikendada valgustatud suusaradu 1,4 km ulatuses Kurgjärveni ning tulevikus on plaanis ehitada asfaltkattega kergliiklustee pikendus Kurgjärvelt Haanjasse kasutades olemasolevat suusaradade võrgustikku. 2007.a. kevadel planeerib Haanja vald taotleda kergliiklustee tänavavalgustuse ehituseks 800 000 krooni fondidest.