Nõmmele kavandatakse uut perearstikeskust


Pressiteade 12.02.2007

Abilinnapea Merike Martinsoni korraldusel toimus Nõmme perearstikeskuses nõupidamine, kus arutati uue kaasaegsetele nõuetele vastava arstikeskuse rajamist Nõmmele.

"Praegune Jaama tänaval asuv Nõmme perearstikeskus ei suuda täita kõiki vajadusi ning piirkond vajab kindlasti uut kaasaegset keskust," ütles Martinson.

Nõupidamisel, kus osalesid Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra, Eesti Perearstide Seltsi esimees Eero Merilind, Nõmme Perearstikeskuse esindaja Maia Dorož ja Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Boris Kirt, otsustati et kahe nädala jooksul esitavad Nõmme perearstid oma nägemuse piirkonna vajadustest ja Lääne-Tallinna Keskhaigla eriarstiabi vajaduse ning Nõmme hooldushaigla arenguvisiooni, mille põhjal oleks linnal võimalik fikseerida lähteülesanne. Esialgsete plaanide kohaselt tuleb keskus Lõuna 50, kui linn saab riigilt võimaluse maa seal munitsipaliseerida.