Haabersti majaomanikud peatasid uue elamurajooni ehituse


BNS 12.02.2007

Ringkonnakohus tühistas naabrite taotlusel Tallinnasse Rannamõisa tee äärde rajatava ligi 50 uue kortermajaga elurajooni detailplaneeringu, sest ei pidanud põhjendusi neljakordsete majade ehitamiseks piisavaks.

Ringkonnakohtu hinnangul pole linn nimelt piisavalt põhjendanud, miks on detailplaneeringuga vaja muuta üldplaneeringut, millega ala on määratud eramajade piirkonnaks, kuhu tohib ehitada vaid üksikuid kortermaju, kirjutab Postimees.

"Üldplaneeringu muutmise põhjendustest, mis on vastuolulised ja mõneti arusaamatud, pole võimalik välja lugeda, milline on see avalik huvi üldplaneeringu muutmiseks," seisab ringkonnakohtu otsuses.

Kohus leidis ka, et pole selge, miks ei vääri planeeringulahenduses kaitset ega arvestamist kaebajate kui kõnealuse piirkonna elanike huvi senise elukeskkonna ja üldplaneeringuga määratud Rannamõisa tee 10 juhtfunktsiooni säilitamiseks.

Seejuures vaidlustasid eramajade omanikud vaid Rannamõisa tee 10 asuva krundi planeeringu, sest just sinna on kavandatud Vana-Rannamõisa tee äärsed uued kortermajad, mis protestijatele eriti vastukarva on. Praegu ootab vaidlus lõplikku otsust riigikohtust.

Rannamõisa tee 10 krunt moodustab suurema osa 16,5-hektarilisest alast, kuhu kinnisvaraarendaja Ober Hausi, Briti firma Grainger Trusti ja Austria firma Immoeasti ühisfirma OÜ Robbins tahab ehitada 48 maja ligi 800 korteriga.

Praegu tühjalt seisva maatüki naabruses elav ja kortermajade ehitamise vastu protestiallkirju kogunud Melita Valgu sõnul oleks parim lahendus, kui alale rajataks üldplaneeringus ette nähtud individuaalmajad. "Kuid nüüd tahetakse neljakorruselisi maju ehitada ja seda ka Vana-Rannamõisa tee äärde, mis varjaks tee ääres olevatel majadel valguse," ütles ta ajalehele.

Peaaegu aasta tagasi Tallinna linnavolikogus kehtestatud planeeringu järgi peaks Haabersti linnaossa Rannamõisa tee ja Vana-Rannamõisa tee vahelisele alale ehitatama 53 uut kortermaja.

Tallinna linnaplaneerimise ameti osakonnajuhataja Alice Laanemägi hinnangul on linnavolikogu kehtestatud detailplaneering õnnestunud ning väiksemate majade nõudmine alale pole põhjendatud. "Mina küll ei arva, et sinna sobib ühepereelamute rajoon," lausus Laanemägi.

Laanemägi kinnitas ka, et kui riigikohus jätab ringkonnakohtu lahendi jõusse ehk Rannamõisa tee 10 krundi detailplaneering kaotab kehtivuse, kavatseb linnaplaneerimise amet uuesti sama planeeringu linnavalitsusele esitada.