Kohus keelas Tallinnal paekarjääri osas lõplikud otsused


BNS 09.02.2007

Tallinna ringkonnakohus rahuldas Tallinna linnaga Lasnamäe paekarjääri hoonestusõiguse üle vaidleva OÜ Primose esialgse õiguskaitse taotluse ning keelas linnal eelmise kohtuotsuse jõustumiseni lõplike otsuste tegemise.

1. veebruaril jättis Tallinna halduskohus täielikult rahuldamata OÜ Primos esitatud kaebuse Tallinna linnavalitsuse vastu seoses Pae karjääri hoonestustõiguse konkursiga. Transiidiettevõtja Endel Siffi firma Primos kaebas linnavalitususe kohtusse viidates sellele, et linnavalitsus soosis konkursi tingimustes Merko Ehitust.

Primos palus kohtul tühistada linnavalitsuse korralduse konkursi läbiviimiseks, kuna konkursi tingimused ei vastanud ettevõtte hinnangul ühetaolise kohtlemise, avalikkuse, läbipaistvuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele.

Pärast kohtu otsust teatas Tallinna linnavalitsus, et konkursitingimuste vaidlustamine oli täiesti põhjendamatu. Ühtlasi tähendab linna väitel kohtu otsus seda, et linn saab alale hoonestusõiguse seadmise protsessi jätkata. Samas kinnitas Primos, et kaebab otsuse kindlasti edasi.

Nüüd tegigi ringkonnakohus otsuse, mis lubab Tallinna linnavalitsusel küll mullu suvel välja kuulutatud eelläbirääkimistega pakkumismenetlust jätkata läbirääkimiste pidamiseni ja lõplike pakkumiste esitamiseni, kuid keelas lõplike pakkumiste avamise ja sellele järgnevad toimingud.

Linnavalitsus otsustas juunis anda 32 hektari suurusele kinnistule pakkumise korras hoonestusõiguse, eesmärgiga maa-ala heakorrastada ja ehitada välja puhkeala koos büroo- ja ärihoonetega. Enne konkurssi püüdis linnavalitsus aprillis anda ala hoonestusõiguse Merko Ehitusele ilma konkursita.

Kohtuvaidlus Pae karjääri edasise saatuse üle käib eelmise aasta augustist. Esialgne õiguskaitse kehtib kuni nimetatud vaidluses saabub lõplik lahend lõpliku kohtuotsuse näol.