Uuselamute rüppe jäävad looduslikud saarekesed


Äripäev 09.02.2007

Tartu linnavalitsus pakub Annelinna ja Ihaste vaheliste alade hoonestamiseks Eestis seni ainulaadset kompromissi, kus elurajoonide sisse rajatakse looduskaitsealustele taimedele ja konnadele rohesaared.

Looduskaitsealuste taimede tõttu on Kalda tee ja Ihaste tee vahelisel planeeringualal, mis hõlmab 25 hektarit, juba määratletud enam kui kuue hektari suurune ehituskeeluvöönd, kirjutas Tartu Postimees.

Mõisavahe, Nõlvaku ja Lammi tänava vahelisel enam kui 25 hektari suurusel planeeringualal on botaanik Silvia Pihu keskkonnateenistuse tellimusel määratlenud tingimata kaitset vajava ala ja soovitatava kaitseala, vastavalt ligi seitse hektarit ja üle 12 hektari.

Otsustamist vajab, kas sellele alale tuleb ehituskeelu maatükke üks või mitu, samuti nende piirid. Linnavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku sõnul tellib raad eksperthinnangu, mis ütleb, milline arendustegevus oleks taimedele võimalikult soodus.

Tartumaa keskkonnateenistuse looduskaitsespetsialist Kristel Tatsi ütles, et linna nägemus võib osutuda teostatavaks ja mõistlikult planeeritav elamuehitus ei pruugi ühelegi kaitsealusele liigile saatuslikuks saada.

Samas nentis Tatsi, et kindlamalt saab midagi öelda alles siis, kui linnavalitsus on tellinud mõlema planeeringuala põhjaliku looduskaitselise ekspertarvamuse botaanikutelt, zooloogidelt ja hüdrogeoloogidelt.

«Näiteks on oluline hinnata veerežiimi võimalikku muutumist, kui arendustegevus satub kaitsealustele taimedele liiga lähedale,» selgitas Tatsi. «Kui elamute vahele jäetakse taimedele saarekesed, peame olema veendunud, et need taimedele ka pärast elamute valmimist kasvukohana sobivad.»