Tallinna Linnavalitsusel puudub seaduslik alus Viru hotelli juurdeehituse tühistamiseks


Pressiteade 08.02.2007

Tallinna Linnavalitsusel puudub seaduslik alus Viru hotelli juurdeehituse tühistamiseks. Esimese astme kohus andis õiguse arendajale, mille peale kaotajaks jäänud Tallinna Linnavalitsus kaebas otsuse edasi. Teise astme kohtuvaidlus veel kestab.

"Tallinna linnas kehtivad siiski seadused, seda ka valimisperioodil," kommenteeris AS-i Uus Viru juhatuse liige Yrjö Vanhanen linna pressiteadet Viru juurdeehituse tühistamisotsusest. Otsus teise astme kohtust saabub peale ringkonnakohtu istungit, mis toimub eeldatavasti märtsis.

Viru poja arendajad, on vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nõudmistele teinud mitmeid muudatusi hoone planeeringus ning vähendanud Viru poja suurust võrreldes 1999. aastal kehtestatud detailplaneeringuga, säilitades sel moel vanalinnavaate ning Tammsaare pargi ning vastab seega UNESCO poolt esitatud nõuetele.

Aastal 1996 kuulutati Tallinna linna algatusel välja Viru Keskuse arendamise konkurss, leidmaks lahendus linna keskse ruumi ning bussiliikluse korrastamiseks. Võitnud kavandi detailplaneering, mille üheks osaks oli ka Viru poeg, kehtestati 6. mail 1999. Vaatamata kinnitatud detailplaneeringule ei ole Tallinna Linnavalitsus siiani väljstanud juurdeehituse ehitusluba. Hoone ehitus on seadusega kooskõlas, mida kinnitab ka esimese astme kohtuotsus.