Tallinn sai juurde Väomurru tänava


BNS 07.02.2007

Tallinna linnavalitsus nimetas kolmapäeval Lasnamäe linnaosas endise Väo paekarjääri alal Lagedi tee kruntide detailplaneeringuga tekkiva tänava Väomurru tänavaks.

Uut tänavat kasutatakse tootmise ja äri otstarbel, sest tegemist on tööstuspiirkonnaga, kus inimesi ei ela.

Nimekomisjon arutas mitut nimevarianti. Komisjon kaalus planeeringualal asuva Tooma järve järgi Toomajärve nime, kuid leidis, et tänav jääb järvest siiski eemale, pealegi on Tooma nime juba üsna palju Tallinna kohanimedes kasutatud.

Komisjon kaalus ka kivististe, kaevandamise ja Väo asumiga seotud nimesid, nagu Väo-Paemurru, Väopae, Paemurru, Paejärve ja Kivimurru. Lõpuks otsustas nimekomisjon Väomurru nime kasuks, milles on ühendatud nii Väo karjääri nimi kui ka kivimurruga seonduv.