Ülenurme eramukrundid mõõdeti põhjatusse mülkasse?


Äripäev 07.02.2007

Tartu ümbruses tundub maad sedavõrd nappivat, et uued eramud ehitatakse kas või põhjatusse mülkasse.

«Kandev pinnas on ju alles 7,5 meetri sügavusel,» väidab Ülenurme eksvallavanem Porijõe äärde kavandatud eramukruntide kohta, valla praegused juhid nimetavad toda juttu aga kibestunud mehe kiusuks.

Ülenurme eksvallavanem Anti Kalvet süüdistab valla praegusi juhte heausksetelt inimestelt raha riisumises, sest detailplaneeringus ohte varjates müütatakse Porijõe kaldale eramukrunte, mida ähvardab liigvee alla jäämine, kirjutas SL Õhtuleht. Kalvet on ses asjas mitmele poole ka ametlikult kaevanud. Vallajuhid nimetavad mehe väiteid lihtsalt kibestunud mehe kiusuks.

Kalvet kahtlustab, et mingil seltskonnal tekkis äriidee: müüa kuivakspumbatud poldrile eramukrunte, aga jätta üleujutusoht enda teada, kuigi sellega rikutakse planeerimisseadust. Tema sõnul polevat ka valitsuse otsust, mis lubaks Porijõe piiranguvööndisse elurajooni rajada.

Abivallavanem Kaasik on Kalveti süüdistustest ahastuses. «Siin ei ole mitte mingisugust ohtu üleujutuseks,» väidab ta. «Detailplaneeringul on kõik keskkonnaalased ja ka maaparandusbüroo kooskõlastused, mis näitab, et siia on ohutu ehitada. Ainus apsakas oli, et seda ei kooskõlastatud kohaliku maaparandusbürooga. Tagantjärele ei olnud aga neilgi ühtki pretensiooni, et detailplaneering oleks tulnud seetõttu tühistada.»