Tallinnasse Haaberstisse võib kerkida kuni 51 korterit


BNS 06.02.2007

Tallinna linnavalitsus tahab kolmapäevasel istungil kehtestada Jõeküla 18 kinnistu detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus nelja kahekorruselise ja kuni 51 korteriga elamu rajamiseks.

Haaberstis asuvale 1,2 hektari suurusele kinnistule detailplaneeringu kehtestamisega muudetakse kehtetuks linnavalitsuse varasem, 2004. aasta aprillist pärinev detailplaneering sellele krundile.

Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo M. Nurm.

Pärast planeeringu kehtestamist peab linnaplaneerimise amet avaldama otsus ajalehes. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus 30 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.