Tallinnasse Sinimäe tänavale kerkib uus eluhoone


BNS 06.02.2007

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil kehtestada Sinimäe tänav 1 kinnistu detailplaneeringu, millega määratakse maa-alale kuni 14-korruselise korterelamu ehitamine.

Lasnamäel asuva 0,6 hektarilise hoonestamata kinnistu sihtotstarve muudetakse ärimaast elamumaaks ja sinna on plaanis ehitada orienteeruvalt 52 korteriga hoone.

Detailplaneeringu on koostanud AS K-Projekt.

Pärast planeeringu kehtestamist peab linnaplaneerimise amet avaldama otsuse ajalehes. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus 30 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.