Tallinn taotleb riigilt maad staadioni rajamiseks


Pressiteade 06.02.2007

Tallinna linavalitsus kavatseb teha linnavolikogule ettepaneku taotleda staadioni rajamiseks riigilt tasuta linna omandisse Kristiine linnaosas asuv maaüksus.

Staadioni rajamiseks linnale taotletava Lõokese tn 3a elamumaa sihtotstarbega maaüksuse pindala on 2686 m2. Riigi omandisse jäetud Lõokese tn 3a maaüksuse linna omandisse taotlemise algatas Kristiine Linnaosa Valitsus Tallinna I Internaatkooli pöördumise alusel. Linna omandusse taotletav maaüksus piirneb kooli kinnistuga (Tondi tn 40).

Tallinna I Internaatkool soovib rajada erivajadustega laste sportimisvõimaluste laiendamiseks kaasaegse staadioni, mis on kavandatud linna omandis olevale Tondi tn 40 kinnistule ja osaliselt ka riigi omandis olevale Lõokese tn 3a maaüksusele. Staadion kujuneks kooli spordibaasiks, staadionit saavad hakata kasutama ka kõrvalasuva Tallinna Haraka Lasteaia lapsed ning teised linnaosa lapsed. Kava kohaselt peaks staadion valmima 2009. aastal.