Kopli endistest laohoonetest ehitatakse elamud


Äripäev 06.02.2007

Tallinna linnavalitsus tahab kehtestada Koplis asuva Erika tn 4 detailplaneeringu, millega ehitataks Kopli tänava ja mere vahel asuvad endised lao- ja tehasehooned ümber elu- ja ärihooneteks.

Detailplaneering näeb ette aadressil Erika tn 4 tegutseva metallitööstuse säilitamise ja laiendamise ning võimaldades tarbetute tootmishoonete äri- ja eluhooneteks renoveerimist, teatas Tallinna pressitalitus.

Lisaks on plaanis endine veetorn ehitada ümber kuni 7korruseliseks korterelamuks ja rajada neli uut korterelamut.

7,5 ha suurusele alale koostas planeeringu projektibüroo Talone OÜ.