Pärnu maksab korterelamute hoovide korrastamiseks 3 miljonit krooni


Pressiteade 06.02.2007

Toetust saavad Pärnu linnalt taotelda korteriühistud, elamuühistud või hooneühistud, kes on registreeritud mittetulundusühistute registris ja kes on tegutsenud vähemalt kuus kuud. Toetuse eesmärgiks on korterelamute haljasalade, mänguväljakute, hoovide ja teede korrastamine või rajamine ning parkimisprobleemide lahendamine.

„Kohaliku omavalitsuse roll on soodustada linnapildi üldist ühtlast arengut, mitte pelgalt linna maa korrastamist,” sõnas Pärnu abilinnapea Raul Sarandi „Võime jätkata samas tempos, avades 2 promenaadi aastas ning korrastades järjest enam teid ja parke, kuid Pärnut ei tee ilusaks elamiskeskkonnaks mitte ainult pargid ja rand, vaid ka siinsed majad ja hoovid.”

Toetust saavad taotelda Pärnu linnas tegutsevad korteriühistud, elamuühistud või hooneühistud, kes on registreeritud mittetulundusühistute registris ja kes on tegutsenud vähemalt kuus kuud. Toetust võivad taotelda ühistud ka koos kui nende hoovid on üksteisega külgnevad. Toetust makstakse 50 % kavandatud tegevustest sh ettevalmistava töö maksumusest, kuid mitte rohkem kui 150 000 krooni ühe taotleja kohta; ettevalmistava töö osa ei või olla üle 12% kogu töö maksumusest. Kokku on Pärnu linna selleaastasest eelarvest plaanitud hoovide korrastamiseks eraldada 3 miljonit krooni.

Korteriühistute taotlusi koos nõutavate toetuse saamiseks võetakse linnavalitsuses vastu kuni 30. aprillini. Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aastal lõpptähtajaga hiljemalt sama eelarveaasta 01. detsembriks.

Lisainformatsioon:
Raul Sarandi
Pärnu abilinnapea
Telefon 52 83 077 raul.sarandi@lv.parnu.ee
Asser Jaanimets
Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete nõunik
Telefon 50 99632 asser.jaanimets@lv.parnu.ee