Maanteeamet alustas Tartu uue ümbersõidu ettevalmistusi


BNS 05.02.2007

Maanteeamet algatas Tartu ümbersõidu eelprojekti keskkonnamõjude hindamise, mille lõppemisel ja projekti valmimisel saab alustada Euroopa Liidu rahastatava miljardikroonise projekti elluviimist.

Maanteeameti europrogrammide osakonna peaspetsialist Peeter Krusten ütles BNS-ile, et ümbersõidu projekteerimiseks on aega 18 kuud ning ümbersõidu ehitamiseks võib kõige varem minna aastail 2009-2010.

Projekti eesmärk on Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee lõigul kilomeetritel 182,6-194,2 ehk Ilmatsalu ringteest kuni Uhti ristmikuni Tartu ümbersõidu ümberehituse ettevalmistamine, arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi.

Projekti kohaselt tuleb teed viia vastavusse Euroopa Liidu standardite ja normidega. Parandada tuleb liiklusohutust ja teekeskkonda, vähendada ummikuid teedel ning hoida kokku sõidukite jooksvaid kulusid.

Esimeses etapis koostatakse rekonstrueerimise eelprojekt, sealhulgas viiakse läbi tulemuslikkuse analüüs ja keskkonnamõju hindamine. Teises etapis koostatakse tehniline projekt ja pakkumise kutse dokumendid Tartu ümbersõidu ümberehituseks.

Krusteni sõnul on projekteerimiseks ette nähtud 23 miljonit krooni ning ümbersõidu ehituseks praeguste ehitushindade juures miljard krooni, mis tuleb Euroopa Liidult.