Tallinn kinnitas teede kapitaal- ja taastusremondi kava


Pressiteade 02.02.2007

Tallinna tänavate rekonstrueerimiseks on käesoleva aasta eelarves 491,8 miljonit, 20 miljonit on eraldatud jalgratta- ja kergliiklusteedele, 70,2 miljonit jooksvaks remondiks ja 96 miljonit on eraldatud maa-ametile tee-ehituseks vajalike maade ostmiseks.

Abilinnapea Olga Sõtniku sõnul lõpetatakse eelkõige mullu pooleli jäänud tööd. Jätkub Smuuli tee pikenduse (Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tn) ehitus. Smuuli tee viadukt avatakse liikluseks 15. mail ja objekt peab lõplikult valmima mai lõpuks. Jätkub ka Merivälja tee rekonstrueerimine, lõpptähtajaga 30. august. Tööde tegelik lõpetamine sõltub Merivälja tee 71 kinnistu võõrandamisprotsessist. Peatöövõtja on AS ASPI ja tööde kogumaksumus 82,1 miljonit krooni. Tööde mahus ehitatakse sõidutee ümber 2+2 rajaliseks, millele lisanduvad eraldi pöörderajad. Parempoolsesse teeserva rajatakse kergliiklustee.

Uutest objektidest võtab Tallinna linn käsile Männiku tee ja Nõmme tee. Männiku tee projekti koostab AS K-Projekt, eeldatav valmimise tähtaeg käesoleva aasta märtsi lõpp. Projektlahenduse kohaselt laieneb tee 2+2 rajaliseks. Ehitatakse välja kõnni- ja kergliiklusteed. Olulisemad ristmikud varustatakse valgusfooridega, rajatakse sademevee kanalisatsioon ja uuendatakse kogu tänavavalgustus. Tänavu alustatakse rekonstrueerimistöödega Vabaduse pst poolsest otsast. Olemasolev tänav on täielikult amortiseerunud ning puuduvad kõnniteed ja korralikud tehnovõrgud. 2007. aastal on plaanis alustada ehitustöödega Kotka tänava poolsest otsast. Sõidutee ehitatakse 1+1 rajalisena, rajatakse kõnni- ja kergliiklusteed, uuendatakse tänavavalgustus, olulisematele ristmikele paigaldatakse foorid, rajatakse uued vee-, kanalisatsiooni- ja drenaažitorustikud, sidekanalisatsioon ja elektrivõrk. Ehitustööd kestavad maikuust kuni augustini. Abilinnapea Olga Sõtniku sõnul täpsustub nii Nõmme tee kui Männiku tee tööde maht pärast riigihanke läbiviimist.

Olulisemad remondiobjektid on Pae tänav (Peterburi tee ja Punane tn), Mustamäe tee (Tammsaare tee ja Keskuse tn), Sõpruse pst (Vilde tee ja Keskuse tn) ning Faehlmanni tänav.

Euroopa Liidu tõukefondide kaasfinantseerimisel käivitub Filtri tee ja Tehnika tänava ühendustee ehitus, kus esimeses etapis ehitatakse tänavu välja teelõik Tehnika tänavast Veerenni tänavani.

10 miljonit krooni on ette nähtud kvartalisiseste teede remondiks ja 10 miljonit laste- aedade ja kooliõuede remondiks. 20 miljonit on kergliiklusteede rajamiseks.

Kavas on kergliiklustee Muugale, Iru Hooldekodu, Paljassaare, Sõstramäe tänava ja Nõmme kergliiklustee.

„See, kui palju me kavandatud töödest jõuame ära teha, selgub riigihangete tulemustest, ehk sellest, milliseks kujuneb tööde maksumus,” ütles Sõtnik.