Supilinna Selts: miljööväärtuse kahjustamine kärbib Supilinna kinnisvarahindu


Äripäev 01.02.2007

Supilinna Selts nõuab Tartu linnavalitsuselt Tähtvere 40 elumaja lammutamise peatamist, viidates ehitise miljööväärtuslikkusele ning Tartu ehitusmääruse rikkumisele.

Reedel teatas linnavalitsus lammutuse lubamisest ajalehekuulutuses, esmaspäeva hommikul olid töömehed juba Tähtvere 40 maja lahti kiskumas. Esmaspäeva pärastlõunal esitas Supilinna Selts linnavalitsusele vaide, väites, et miljööväärtuse kahjustamine kärbib Supilinna kinnisvarahindu, kirjutas Tartu Postimees.

"Selts loodab väga, et Tähtvere 40 maja säilitatakse ning renoveeritakse Supilinna miljöösse sobilikul moel," seisab vaides.

Seltsi konkreetseim etteheide tuleneb Tartu ehitusmäärusest, mis ütleb, et miljööaladel paiknevate enne 1944. aastat ehitatud hoonete kohta tuleb lammutamise eel koostada ajalooline õiend. Seda dokumenti, mis peab kirjeldama tekstis ja fotodel hoone ehitus- ja kujunemislugu, raad koostada ei lasknud.

Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistuse juhataja Romeo Metsallik väitis, et lammutuse peatamiseks puuduvad sisulised argumendid.

Lisaks hoone omaniku tellitud ekspertiisile firmast Re-Projekt kinnitab ka linna tellitud kordusekspertiis ASilt Haspo, et maja kandekonstruktsioonid on üliviletsas seisus ning ehitise päästmiseks tuleks teha põhjendamatuid kulutusi.