Nõmme ja Pääsküla raudteeristmikud tuleb rekonstrueerida


Pressiteade 01.02.2007

Tallinn osaleb Ühtekuuluvusfondi projektis, mille eesmärgiks on kahetasandiliste raudteeülesõitude projekteerimine Nõmmele ja Pääskülla.

Raudteeinspektsioon kuulutas 08.jaanuaril 2007 välja riigihanke, mille eesmärgiks on koostada Pääsküla ja Nõmme raudteeülesõidu rekonstrueerimiseks eelprojektid, detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud dokumendid ning tehnilised projektid rekonstrueerimistööde teostamiseks. Pakkumiste esitamise tähtpäev on 1.aprill 2007.

Linnapea Jüri Ratase sõnul on lähiaastate suund just teede mitmetasandilisteks muutmine. “ See on ainuvõimalik lahendus liiklusohutuse parandamiseks ja teede läbilaskevõime suurendamiseks,” lisas Ratas.”

Tallinna linn kinnitas juba.2004. oktoobris oma valmisolekut osaleda Raudteeinspektsiooni Ühtekuuluvusfondi projektis „Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“ ühe toetuse saajana. Projekti elluviimiseks sõlmiti augustis.2006 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Raudteeinspektsiooni ja Tallinna Linna ning teiste toetuse saajate vahel Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimise leping.

Lisaks Tallinnale osalevad projektis ka Tartu, Rakvere, Tapa ja Keila.

Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti tellijaks on Raudteeinspektsioon (RI), kes on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis esindab oma ülesannete täitmisel riiki. Tema missiooniks on tagada ohutu, professionaalne, keskkonnasõbralik ja efektiivne raudteeinfrastruktuuri ning raudteevedude areng.

RI on ÜF-i rakendusüksus ja tema rolliks on ÜF-i finantseeritud infrastruktuuri arendusprojektide koordineerimine raudteevaldkonnas.