Õhusoojuspump (energiasääst)

energiasäästu portaal

Õhusoojuspump võtab energiat maja ümbritsevast välisõhust ja muudab selle soojuseks. Olenevalt kütteks kasutatavast soojuskandjast eristatakse siin kahte tüüpi soojuspumpasid: õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumbad.
Ohk_SP.jpg

Maailmas kõige levinumad on õhk-õhk soojuspumbad, mis on tuntud ka hoone kliimaseadmena. Välisõhk jahutatakse kompressori ja külmaaine abil majast väljas asuvas seadmes. Ruumi kütmiseks vajalik soojus saadakse majja paigaldatud seadme abil. Sellise õhusoojus-pumba sisekomponent paneb õhu meie siseruumides liikuma ning kõikide ruumide temperatuur ühtlustub tõhusalt ja kiiresti. Eelduseks on, et ruumide vaheuksed hoitakse lahti. Alla 200 ruutmeetri suurusele majale piisab ühest sisekomponendist. Ruumis viibija enesetundele pole siiski kuigi mugav kui suur kogus soojusest puhutakse tuppa ühest kohast ning kui eramu suurus ületab 180 m², siis soovitatakse juba kahe sisekomponendi paigaldamist.

pilt: Õhk-õhk tüüpi soojuspumbal on väike seade toaseinal ja telekasuurune kast õues

Õhusoojuspump toodab 1 kWh elektri kohta 1,5 kuni
3 kWh soojust. Soojust saab toota kuni -15°C pakasega, kuid kõige efektiivsem on selline soojuspump välistemperatuuride vahemikus -10°C kuni +10°C.

Eriti praktiline on õhk-õhk soojuspump siis, kui kütmiseks kasutatakse otseelektrikütet. Sel juhul jääks elektriküte vajadusel toetama soojuspumba küttesüsteemi. Seadme hankimiskulud on tunduvalt väiksemad kui maa- või ventilatsioonisoojuspumba puhul ning saadakse tagasi 3–4 aastaga. Samas on see ainus kütteliik, mis võimaldab sama raha eest lisanduvat suvist jahutust.

Õhk-vesi soojuspump kasutab ära välisõhus olevat soojust ning nii ei ole vajadust maapinda energiakaeve puurida ega maakollektorit paigaldada. Selline õhusoojuspump on konstrueeritud küttesüsteemidele, milles soojuskandjaks on vesi ning seda saab kasutada koos enamiku elektriboilerite, õliküttega katelde või muu sarnasega. Need soojuspumbad on populaarsed Kesk-Euroopas, kuid on olemas ka seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud põhjamaises kliimas töötamiseks. Viimastes tagatakse madalate välistemperatuuride korral küttesüsteemi suurem võimsus, mis annab tulemuseks palju suurema aastase kütte kasuteguri.