Betoonitööd võiks jätta spetsialisti hooleks

Oma Maja

Äripäev 05.06.2006
Raivo Vesiaid
ASi Peri juhatuse esimees

Betoon kui materjal on viimase kümnendi jooksul järjest populaarsust kogunud ka eramuehitusel.

Betoon on tugev, vormitav, universaalne ning kauakestev materjal, mis võimaldab arhitektidel olla oma loomes vaba ja lennukas.

Eestis on valminud mitmeid modernseid eramuid, mille põhimaterjaliks on betoon - alustades kandekonstruktsioonidest ja fassaadist, lõpetades betoonpindadega interjööris.

Samas ei saada läbi ilma betoonita ka tavapäraste puitsõrestik- ja kivimajade puhul, sest ka neile on vaja valada vundamendid, vahelaed, trepid, piirdeaiad jne.

Kuidas planeerida eramu betoonitöid?

Laialdaselt on levinud arusaam, et betoonitöö on ehituses üks lihtsamaid, mille maksumus ei saa kuigi kõrge olla. Paraku ei ole see kaugeltki nii. Vastupidi, tegemist on äärmiselt keeruka, kalli ja teadmisi nõudva tööga.

Kui tellijad võrdlevad kaubabetooni hinda pakkumises esitatud valmis konstruktsioonide hinnaga, tekib neil kiusatus see töö "kuidagi ise ära teha" või leida selle teostamiseks alternatiivtööjõudu. Tellijad aga ei pruugi alati teada, et tööde teostaja jaoks on see esimene betoonitöö üldse ja tal puuduvad vastavad teadmised, kogemused ja tööjõud.

Isetehtud puitraketisest

 • Alguses tundub ahvatlev valmistada raketis kujutletavast materjalist (kulutus raketisele 0 kr).
 • Isevalmistatud puitraketise puhul on keerukas välja arvutada raketise tugevus betoonisurvele (ala- või üledimensioneerimine).
 • Algselt kokkuhoitud raha tuleb hiljem siiski ära maksta ja tihti kordades rohkem. Eriti juhul, kui töid tuleb teostada mitmeid kordi.

Näpunäited

 • Kontrolli võimaliku tööde teostaja seniseid saavutusi ja valmisolekut tööks.
 • Kontrolli, milliste vahenditega ta loodab lubatud eesmärgini jõuda.
 • Kas planeeritav töö on korralikult paberil läbi mängitud (projekteeritud)?
 • Kaasa kindlasti sõltumatu ehitusjärelevalve ja dokumenteeri teostatud tööd.

Levinumad vead:

 • Töö planeerimiseks ei ole piisavalt aega varutud, puudub arusaam tööde kestusest, vajaminevatest mehhanismidest ja tööjõukulust.
 • Tööde teostajal puudu-vad erialased teadmised ning kogemused.
 • Ei arvestata kulutusi raketistele. Inventaarsete raketiste väärkasutusest tingitud täiendavad kulutused (sageli ületab trahvisumma algselt planeeritud rendisumma).
 • Jäetakse arvestamata talvise betoneerimisega seotud riskid ja lisakulud
 • Betooni kivinemisaegne järelhooldus puudulik või puudub sootuks.
 • Äsja valminud konstruktsioone koormatakse enneaegselt või jäetakse ilma järeltoestuseta (vahelaed).

Allikas: AS Peri