Tallinnasse Kalda tänavale tuleb 90 korterit

BNS 28.11.2006

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval vastu võtta mitmeid detailplaneeringuid, üks neist võimaldab Pääskülla Kalda tänavale 90 uue korteri ehituse.

Vastuvõtmisele läheb Nõmme linnaosas asuva Kalda 5/Tihniku 7 krundi detailplaneering, millega on 4,3 hektari suurusele maa-alale kavandatud kuus kolmekorruselist korterelamut, laste mänguväljaku ja alajaama rajamine. Ühes korterelamus on kuni 15 korterit, kokku on kavandatud 90 korterit.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Casa Projekt. Planeeringu koostamise algatas Vintselle OÜ. Praegu paiknevad kinnistul mõned mahajäetud ehitised. Planeeringuala piirneb Tihniku tänava poolsel küljel puhkeotstarbelise loodusliku haljasalaga.

Vastuvõtmisele läheb samuti Põhja-Tallinnas asuva Kopli tänav 69b kinnistute ja lähiala detailplaneering. AS-i K-Projekt töö näeb ette 0,4 hektari suuruse kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmise elamu- ja ärimaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramise kuni üheksakorruselise äripindadega korterelamu rajamiseks.

Kinnistul asub käesoleval ajal kahekorruseline kivist ärihoone, mis on kavas käesoleva detailplaneeringu elluviimiseks lammutada.

Detailplaneeringu koostamise algataja oli 1Partner Kinnisvara Eesti OÜ. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on lepinguga üle antud OÜ-le Biroolika.

Kolmas vastuvõtmisele minev detailplaneering näeb Lasnamäele Sinimäe tänav 1 kinnistule ette võimaluse kuni 14-korruselise korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringus on kavandavate korterite arvuks orienteeruvalt 52 korterit.

0,6 hektari suuruse kinnistu detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Planeeritav maa-ala paikneb Seli asumis, Peterburi tee ja Laagna tee vahelisel maa-alal. Planeeritav krunt on hoonestamata, maa-alaga vahetult külgnevale alale on iseloomulikud viie-, üheksa- ja 17-korruselised korterelamud.

Kinnistu detailplaneeringu koostamise algatas ja tellis P&R Investment OÜ esindaja.