Allkirjastati Tartu Maarjamõisa Meditsiinilinnaku I etapi ehitusleping

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Teisipäeval, 28. novembril allkirjastati Tartu Ülikooli Kliinikumis Maarjamõisa meditsiinilinnaku I ehitusjärgu rajamise ehitusleping.Leping sõlmiti rahvusvahelise riigihanke võitjaga, kelleks osutus AS Skanska EMV 863,2 miljoni krooniga.

Ehitustegevusega alustatakse järgmise aasta alguses, pärast ettevalmistavate tegevuste lõpetamist.Kava kohaselt valmib 2008. aasta lõpuks kliinikumi praegusele peahoonele (L. Puusepa 8) kahest korpusest koosnev juurdeehitus - 3-korruseline G-korpus ning 6-korruseline palatikorpus (H -korpus). G-korpuses hakkab tööle naistekliinik; samuti tulevad siia erakorralise meditsiini osakond ja radioloogiateenistus, intensiivravi osakonnad ning uus operatsiooniplokk. H-korpusesse tulevad närvikliiniku, onkokirurgia, hematoloogia- ja luuüdisiirdamise ning ortopeedia osakonna palatid.

Kliinikumi uue Maarjamõisa meditsiinilinnaku ehitamise eesmärgiks on aktiivravi koondamine kompaktsesse keskusesse, kliinikumi hoonete killustatuse vähendamine ja ravitegevuse lõpetamine amortiseerunud hoonetes. Uue hoonestu ehitamise projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ERDF).Kontakt ja lisainfo:

Toomas Kivastik
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
projektijuht
tel 731 8022
mob 5331 8022
e-post toomas.kivastik@kliinikum.ee