Tallinn kinnitab Pirita Selveri laienemise

Äripäev 28.11.2006

Tallinna linnavalitsus soovib Pirital kehtestada 42,6 hektari suuruse Lillepi pargiala metsapargina säilitamist ja korrastamist ning Pirita Selveri hoone laiendamist võimaldava detailplaneeringu.

Pirita Selveri kavandatava kahekorruselise juurdeehituse ehitusalune pind on 5590 ruutmeetrit. Koos juba olemasoleva kauplusehoone, parkla, bensiinijaama ja uue hoone teenindamiseks vajaliku maaga hõlmab ala kokku 9,5 hektarit. Seega jääb metsapargi alaks 33,1 hektarit.

Abilinnapea Kalev Kallo sõnul jääb Lillepi park metsapargiks, kus säilitatakse väärtuslik taimekooslus, sobiv keskkond pesitsevatele lindudele ning jalgteede ja -radade võrk.

Piki krundi piiri rajatakse valgustatud jalgtee koos jooksurajaga. Pirita Selverit ja Urva tänavat ühendava tee äärsele alale on kavandatud lastepark mänguväljakutega erinevatele vanusegruppidele.

"Lillepi pargiala korrastamisel tuleb positiivse algatusena märkida linnavalitsuse ja Selveri head koostööd. Selver eraldab pargi korrastamiseks 3,5 miljonit krooni," lisas Kallo.

Lillepi pargiala maakasutuse sihtostarbeks jääb sotsiaalmaa. Kinnistu on hoonestamata ja seda läbib Varsaallika oja. Planeeritava alaga külgneb Maarjamäe väikeelamute piirkond, teisel pool Rummu teed asub Pirita velotrek.

Rummu tee ja Kose tee vahelise ala ehk Lillepi pargi detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Tallinna järgmise aasta eelarvest saab Pirita linnaosa Lillepi pargi rekonstrueerimiseks miljon krooni.

Varem on Lillepi parki plaanitud golfiväljaku rajamist, kuid see kava sattus keskkonnakaitsjate surve alla. Samuti on keskkonnakaitsjate nõudel kahanenud Pirita Selveri plaanitava laienduse maht.