Harju maavanem kiitis heaks Vabaduse väljaku planeeringu

BNS 27.11 2006

Harju maavanem Värner Lootsmann andis Vabaduse väljaku detailplaneeringule oma heakskiidu ja tagastas planeeringu Tallinna linnavolikogule edasiseks menetlemiseks.

Lootsmanni sõnul on Vabaduse väljaku detailplaneering kooskõlas kehtivate seaduste ja normidega.

"Usun, et Tallinna linnavolikogu kehtestatav planeering võimaldab 2009. aasta lõpuks Vabaduse väljakust kujundada riigi esindusväljaku," märkis Lootsmann.

Tallinna linnavalitsus esitas Vabaduse väljaku detailplaneeringu Harju maavanemale heakskiidu saamiseks selle aasta oktoobris.

Planeering näeb ette väljaku ümberkujundamise avaliku ja erasektori kööstöös.

Detailplaneeringu kohaselt rajatakse maa alla 400-kohaline autoparkla ja maa peale avalikult kasutatav esinduslik linnaväljak.

Vabaduse väljaku ja lähiala detailplaneeringu kehtestab linnavolikogu eeldatavasti veel käesoleval aastal, järgmine aasta kulub projekteerimisele ja ehitaja leidmisele, töödega alustatakse 2008. aasta kevadel.

Linna ja eraomanikud ühendavad neile kuuluvad erinevad kinnistud üheks 2,3 hektari suuruseks kinnistuks ja moodustavad ühisfirma, milles linna osalus on 70 ja erafirma osalus 30 protsenti.

Linna ja eraomanike ühine äriühing ehitab 400-kohalise parkla ning jääb seda haldama või annab parkla haldamise üle kolmandale isikule. Kinnistute maapealsele osale linna poolt rajatava avalikult kasutatava linnaväljaku rajatised jäävad linna omandisse.

Lisaks parklale rajatakse maa alla lai kaubanduspindadega jalakäijate tunnel, kuhu pääseb Vabaduse väljakule ehitatavast avarast trepistikust. Tunneli kaudu pääseks Kaarli puiestee esplanaadile, Roosikrantsi tänava algusse ja ka parklasse.

Varasemate hinnangute alusel võib parkla ja väljaku väljaehitamine maksma minna enam kui 150 miljonit krooni.

Osa planeeringualast kuulub osaühingule Varamaad Kinnisvara praegused omanikud on Saaremaa Laevakompanii omanik Vjatšslav Leedo ning kinnisvarakontsern Arco Vara.