Kiisal valmis iseseisvusaja suurim kõrgepingeliini ehitus

BNS 27.11.2006

Põhivõrk OÜ ja Empower EEE AS allkirjastavad teisipäeval Kiisa alajaama lähistel Balti Elektrijaama ja Kiisa alajaamu ühendava 330 kilovoldise pingega õhuliini ehituse lõpuakti.

Balti-Kiisa-Harku 330 kilovoldi õhuliin on ehitatud vana 220 kilovoldi pingega õhuliini trassile. Vana liini rekonstrueerimise vajaduse tingis ülekandevõime vähesus Põhja- ja Lääne-Eesti pidevalt kasvava elektrienergia tarbimise rahuldamiseks, teatas Eesti Energia.

Vastvalminud liin on ühtlasi seotud ka Eesti-Soome merekaabli Estlink varustamisega. Läbi Harjumaa, Lääne- ja Ida-Virumaa kulgeva õhuliini pikkus Narvas asuvast Balti alajaamast Tallinna lähistel paikneva Harku alajaamani on 235 kilomeetrit, millest 29 kilomeetrine Kiisa-Harku lõik valmis juba 2004. aastal.

Balti-Kiisa õhuliini ehitajaks oli Empower EEE AS ja projekti kogumaksumuseks 367 miljonit krooni. Liini ehitus algas 2005. aasta märtsis ning liin pingestati novembris 2006.

Uuendatud õhuliinil on kasutatud kuumtsingitud metallsõrestikmaste, millest tulenevalt on liini arvestuslikuks elueaks kuni 60 aastat. Vastvalminud liinile on paigaldatud 567 masti, neist kõrgeim on 45 meetrine, ja õhuliini juhet kokku 2000 kilomeetrit. Lisaks on mastidele paigaldatud ka andmesidekaabel.