Õismäele kerkib korterelamu ning polikliiniku juurdeehitus

BNS 22.11.2006

Kolmapäeval võttis Tallinna linnavalitsus vastu ja saatis avalikule väljapanekule detailplaneeringu, mille kohaselt kerkib Õismäele Ehitajate teele viiekorruseline elamu ja laiendatakse polikliinikut.

Detailplaneeringuga antakse Ehitajate tee 133c krundile ehitusõigus kuni viiekorruselise korterelamu rajamiseks ja Ehitajate tee 137 krundil paikneva Õismäe polikliiniku hoonele juurdeehituse rajamiseks.

Lisaks pannakse täpsemalt paika liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted planeeritaval maa-alal suurusega 3,9 hektarit, selgub planeeringu seletuskirjast.

Planeeringu järgi tuleb hoonestusest vabale maale haljastus, paigutatakse pingid ja ehitatakse laste mänguväljak. Ühe maa-aluse parkla peale on kavas rajada puhkeala, teisele aga maapealne parkla.

Planeeringu koostamise algatamist taotles AS YIT Ehitus. Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud AS K-Projekt.

Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Ehitajate tee ja Õismäe tee vahelisel alal, kus on Õismäe polikliinik, kolm viiekorruselist korterelamut, alajaam ning kaks maa-alust garaaži.