Paekalda rajooni ideekonkursil jäi peapreemia andmata

BNS 15.11.2006

Tallinnas Lasnamäe linnaosas paikneva uue Paekalda elurajooni hoonestamise mahulise lahenduse saamiseks korraldatud avalikul arhitektuurivõistlusel jäi esimene preemia välja andmata.

Tähtajaks laekus võistlusele kolm nõuetele vastavat tööd. Arhitektuurivõistluse korraldanud OÜ Unigate esindaja Priit Aakre ütles BNS-ile, et esimene preemia jäi välja andmata kuna puudus võistlustöö, mille saaks koheselt võtta detailplaneeringu koostamise aluseks.

Korraldajate ehk Unigate ja Tallinna linnaplaneerimise ameti esindajatest ja kaasatud arhitektidest koosnev žürii otsustas konkursi teise preemia anda võistlustööle "Üksteist", mille autoriks oli arhitekt Ilmar Klammer ning kolmas preemia läks arhitekt Erkki Ristoja võistlustööle "Tali tuli".

Žürii otsusel teevad kinnistute omaniku OÜ Unigate ja Tallinna linnaplaneerimise ameti esindajad arhitekt Ilmar Klammerile ettepaneku jätkata tööd mahulise planeerimisega, võttes aluseks võistlusel teise preemia saanud töö.

Priit Aakre sõnul oli konkursi eesmärgiks Paekalda elurajooni planeerimine ühtseks, läbimõeldud, atraktiivseks keskkonnaks, mis tooks välja paeastangul paiknemisest tuleneva asukoha unikaalsuse. Konkursiga loodeti leida elurajooni arhitektuurne ideelahendus ja hoonete arhitektuursed eskiislahendused.

Paekalda rajooni pindala on umbes 89.700 ruutmeetrit ja etteantud suurim planeeritav maht 105.000 ruutmeetrit hoonete suletud brutopinda. Planeeritavast mahust 90-95 protsenti tuleb planeerida korterelamu funktsiooniga.

Merko Ehitus ja EE Grupp ostsid Maarjamäe klindil Paekaldal asuvad kinnistud 2002. aasta suvel AS-ilt Lahekallas, mis plaanis rajada sinna elurajooni, kuid jäi selle ehitamisega hätta. Merko Ehitus ja EE Grupp panid plaanitavale elurajoonile nimeks Paekalda. Unigate OÜ on AS Merko Ehitus ja EE GrupP ühisettevõte.