Arco Vara plaanib Põhja-Tallinnasse uut elamukvartalit

BNS 14.11.2006

Arco Vara Majade AS plaanib Tallinnasse Kalamaja serva Põhja puiestee ja Soo tänava ühinemiskohale kümmet uut äripindadega korterelamut.

Kolmapäeval algatab linnavalitsus ettevõtte avalduse põhjal Põhja puiestee 17/Soo 1b, Põhja puiestee 17a/Soo 1, Põhja puiestee 17b/Soo 1c, Soo 1a, 1d ja 1e kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeritava maa ala suurus on 1,6 hektarit.

Arco Vara Majade AS märgib, et algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kujundada antud kvartalist terviklik elamu- ja ärikvartal. Detailplaneeringuga muudetakse kinnistute maakasutuse sihtotstarvet ja kinnistupiire, antakse ehitusõigus kümne kuni neljakorruselise äri- ja eluhoonete rajamiseks, määratakse tänavate maa-alade ja liikluskorraldus ning töötatakse välja haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Planeeritav maa-ala asub vanalinna vahetus läheduses Soo tänava, Vana-Kalamaja tänava, Niine tänava ning Põhja puiestee vahelises kvartalis. Kinnistu praegune hoonestus on enamasti pärit 19. sajandi lõpust ja 20. sajandist ning valdavalt kahekorruseline. Kinnistul asub toiduainete kauplus, kütusetankla, garaažidega ärihoone ja parklad.

Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud OÜ Tinter-Projekt.