TÜ Kliinikumi uue hoonestu ehitustööde hanke võitis Skanska

BNS 07.11.2006

Tartu Ülikooli kliinikumi meditsiinilinnaku esimese ehitusjärgu ehitab AS Skanska EMV, kes tegi 863,2 miljoni kroonise pakkumise.

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus kinnitas rahvusvahelise riigihanke tulemused teisipäeval.

Tartu Ülikooli kliinikumi uue hoonestu ehitamiseks laekus tähtaegselt kolm pakkumist. Pakkumise tegid ehitusfirmad AS Merko Ehitus, AS Skanska EMV ning konsortsium AS Eesti Ehitus ja AS Linnaehitus. Parima pakkumise tegi AS Skanska EMV.

Kavakohaselt peab 2008. aasta lõpuks valmima kliinikumi praegusele peahoonele kahest korpusest koosnev juurdeehitus - kolmekorruseline G-korpus ning kuuekorruseline palatikorpus ehk H-korpus.

G-korpuses hakkab tööle naistekliinik, samuti tulevad sellesse erakorralise meditsiini osakond ja radioloogiateenistus, intensiivravi osakonnad ning uus operatsiooniplokk.

H-korpusesse tulevad närvikliiniku, onkokirurgia, hematoloogia- ja luuüdisiirdamise ning ortopeedia osakonna palatid.

Kliinikumi uue Maarjamõisa meditsiinilinnaku ehitamise eesmärgiks on aktiivravi koondamine kompaktsesse keskusesse, kliinikumi hoonete killustatuse vähendamine ja ravitegevuse lõpetamine amortiseerunud hoonetes.

Uue hoonestu ehitamise projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ERDF).