Linn andis rohelise tee Lasnamäele korterite rajamiseks

BNS 25.10.2006

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäeval vastu detailplaneeringu, millega rajab Lasnamäele 700 munitsipaalkorterit, ning algatas detailplaneeringu, millega samasse linnaossa Raadiku tänavale kerkivad kuni 16-korruselised korterelamud.

Kokku kerkib Loopealse asumisse 1109 korterit, sealhulgas 676 munitsipaalkorterit. Linna omandis olevatele kinnistutele koostas detailplaneeringu Skanska EMV tellimusel ETP Grupp, teats linnaalitsus.

Planeeringuga hõlmatud 9,03 hektari suurusel maa-alal asuvad neli kinnistut on plaanis hoonestada viie- ja kaheksakorruseliste korterelamutega.

Mustakivi elamupiirkonnas Peterburi tee ja Raadiku tänava vahelisel alal asuva 6,2 hektarise maa-ala planeeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus kuue-, kaheksa- ja 16-korruseliste korterelamute ja viiekorruselise lahtise parkimismaja rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Raadiku Arendus. Planeeringu eskiisi koostas RAP Arhitektid OÜ.

Raadiku tänav 8 kinnistul asuvad endise Tallinna Pedagoogilise Instituudi pooleliolevad ehitised - spordihooned ja ühiselamud. Valmis on ehitatud vaid üks ühiselamublokk. Kõik krundil asuvad ehitised on kavas lammutada.

Elamutevahelisele alale on plaanis rajada kõrghaljastus, laste mänguväljakud erinevate vanusegruppide jaoks, spordiväljakud ja istumiskohad jalgteede äärde.