Sikasil®-C, Hallituskindel silikoon niiskuse mõju all olevatele ruumidele (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Sikasil-C on ühekomponentne, elastne neutraalkõvenev silikoonvuugimass.

Kasutuskohad
Sikasil-C vuugimass, mis eriti sobib tihendamisteks niiskuse mõju all olevates ruumides, millele esitatakse kõrgeid hügieeninõudeid.

Kasutuskohad

 • Dušikabiinid
 • Nõudepesulauad
 • Plaatide vuugid näiteks köögis ja vannitoas
 • Pindade tihendamiseks
 • Sanitaarseadmetes
 • Külmutusseadmetes
 • Kuumavee- ja aurutusseadmetes
 • Vuukimiseks ja tihendamiseks

Omadused

 • Ei valgu ega muutu kollaseks
 • Tolmukuiv umbes 10 minuti möödudes ja kõvenenud umbes 3-4 ööpäeva möödudes.
 • Hallitustõrjeks töödeldud (kõik värvitoonid)
 • Hea temperatuuritaluvus.
 • Kinnitub hästi paljudele mittepoorsetele pindadele, nt.:
  - klaas
  - glasuuritud pind
  - kiviplaat
  - kahhel
  - keraamika
  - email.
 • Kinnitub hästi metallidele:
  - teras
  - alumiinium
  - vask
  - tsink
  - seatina
  - messing.
 • Kinnitub hästi surveimmutatud, lakitud ja lasuuritud puidule. (surveimmutusaine peab olema imbunud puidu sisse.)
 • Kinnitub hästi tehismaterjalidele, nt.
  - kõva PVC
  - epoksü
  - polüester
  - polükarbonaat
 • Nake muude plastidega on nõrgem.
 • Ei ole võimalik üle värvida.
 • Ei tohi kasutada orgaaniliste elastomeeridega (EPDM, APTK ja neopreen), sest võib põhjustada värvumist.
 • Ei soovitata nt. looduslikele kivimaterjalidele: poorne marmor, graniit, kvartsiit jne. ega betoonile, kiudarmeeritud betoonile ja krohvidele, sest silikoonvuugist võib poorsetesse materjalidesse imbuda silikoonõli.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Vuugi küljed peavad olema puhtad, kuivad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi. Nõrgalt alusega nakkunud värvi- ja lakijäägid tuleb hoolikalt eemalda, samuti rooste ja oksüdeerumisjäljed metallipindadelt.

Vuugi põhja tihendamine
Kasutada kinniste pooridega ja vett mitteimavat ümmargust vuugitihenduslinti Sika Pohjanauha. Riba peab oma mõõtudelt olema umbes 20% laiem kui vuugi laius. Vältida vuugitihendi läbitorkamist.

Vuukimine
Padruni välisots lõigatakse keermete ülaservast lahti ja otsiku ots lõigatakse diagonaalselt vuugilaiuse suhtes parajaks, seejärel on padrun püstolis kasutavalmis.
Segu surutakse vuugi suunas, et vuugi täitumine vastu põhja ja servasid oleks maksimaalne ning et vuuki ei tekiks õhumulle.
Pärast pealekandmist tasandatakse vuugi pind kummisiluri või lahjasse seebilahusesse kastetud vuukimisvardaga. Vertikaalsetes vuukides tasandatakse vuuk suunaga alt ülespoole. Tasandamine 5-10 minuti jooksul pärast pealekandmist.

Tööriistade puhastaminega
Mittekõvenenud Sikasil-C eemaldatakse töövahenditelt ja riietelt puhastusvahendiga Colma või atsetooniga. Kõvenenud silikoonmassi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne täiteainet sisaldav silikoon

Värvus VÄRVITU VALGE
Tihedus 1,02 kg/l 1,35 kg/l
Shore A kõvadus 21 22
Tõmbetugevus 1,8 N/mm² 1,1 N/mm²
Katkevenivus 350% 550%
Taastumine 95% 90% 
Lubatud deformatsioon vuugis 25% 25% 
Konsistents  Hõlbus suruda, pehme pasta
Temperatuuritaluvus  -50 °C…+100 °C  -50 °C…+150 °C
Töötemperatuur  -20 °C…+40 °C  -20 °C…+40 °C
Kõvenemine Neutraalne Neutraalne
Kõvenemiskiirus u. 2 mm/ööp. u. 2 mm/ööp.
Tolmukuiv u. 10 min 10-30 min
Puutekuiv u. 30 min u. 30 min
Säilivus Avamata originaalpakendis minimaalselt 18 kuud.
Ladustamine Jahedas ja kuivas ruumis, temperatuuril maksimaalselt +30 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke eeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Ärritab nahka, silmi ja hingamisorganeid. Tagada piisav ventilatsioon.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee