Sikabond®-525, Akrülaadipõhine paigaldusliim (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Vesilahustuv akrüülipõhine kiirkuivav paigaldusliim, mis kuivab vee lendumisel.

Kasutuskohad

  • Kasutatakse kips-, puitkiudplaatide, puitliistude ja katete paigaldamisel erinevat tüüpi aluspindadele: puit, kips, laastplaat, puitkiudplaat, betoon jne.
  • Sobib eriti suurepäraselt kärgplastide liimimiseks.

Omadused

  • Väga hea nake paljude ehitusmaterjalidega nagu betoon, puit, tellis, kivi, klinker, alumiinium ja värvitud pinnad.
  • Sikabond-525 ei anna värvi ümbritsevatele materjalidele.
  • On läbikuiv umbes 1 ööpäeva möödudes (+20 °C).

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Nakkepinnad peavad olema puhtad ja vabad lahtistest osakestest, rasvast, õlist ja
muust mustusest. Pinnad võivad olla matt-niisked, aga mitte vesimärjad.

Liimimine
Sikabond-525tuleb peale kanda vuugitäitepüstoliga umbes 5 mm laiuste ribadena.
Plaatide paigaldamisel kantakse liim pinnale z-kujuliselt umbes 30 cm vahedega.
Paksude plaatide allavajumise vältimiseks tuleb need esimeseks tunniks kinnitada liistu või varda abil.
Plekid saab eemaldada veega.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad pestakse veega puhtaks.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne lateksi/akrüülipõhine paigaldusliim.

Värvus
Luuvalge

Kõvenemine
Kuivab õhu mõjul.

Lahusti
Vesi

Kuivainesisaldus
Umbes 80%

Konsistents
Hõlpsalt pealekantav pehme pasta

Tihedus
Umbes 1,6 kg/l.

Töötemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +0 °C…+30 °C.

Kulunorm
Umbes 20 m liimiriba padruni kohta

Pakend
310 ml padrun, 12 tk kastis.

Puhastamine
Tööriistad pestakse veega puhtaks.

Säilivus
Min 36 kuud

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +0 ºC...+25 °C. Talub ajutist jäätumist kuni temperatuurini -10 °C.

Ettevaatusabinõud

Keskkond

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine

Tähelepanu!

Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samas konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee