Sika® Multikit, Kiirkõvenev kahekomponentne epoksüvaigu segu (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Sika Multikit on kahekomponentne kiirkõvenev lahustivaba epoksüvaigupõhine mass liimimiseks, tihendamiseks ja täitmiseks.

Kasutuskohad
Sika Multikit sobib suurepäraselt kasutamiseks objektidel, kus vajatakse kiiret kõvenemist, mehaanilist ja keemilist vastupidavust, näit:

 • Väikesemahuline remont ja parandused
 • Autokere parandamine
 • Aiatöövahendite parandamine
 • Veetorude tihendamine
 • Valamu, kahhelkivide parandamine
 • Akvaariumide, mahutite jms tihendamine

Omadused

 • Võimalik lihvida, saagida, puurida, lakkida, viilida ja värvida, kui toode on täiesti kuiv.
 • Vastupidav järgmistele kemikaalidele: süsivesinikud, ketoonid, estrid, soolalahused, lahjad happed ja leelis.
 • Toodet on lubatud kasutada kokkupuutes toiduainete ja joogiveega.
 • Nakkub hästi:
  klaas
  puit:
  malm
  teras
  betoon
  glasuurplaadid
  klinkerplaat

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Puhastada liimitav / paigatav / täidetav aluspind mustusest, lahtisest materjalist, rasvast ja muust prahist.

Pealekandmine
Lõigata näit. terava noaga vajaliku suurusega tükk, muljuda seda u. 1 minuti vältel käte vahel ehk kuni segu on ühtlaselt heleda värvusega ja käes veidi soojenenud. Kasutada segu soovitud koha töötlemiseks u. 2 minuti jooksul.
Toodet vee all kasutades, tuleb segu paari minuti jooksul kinni hoida, et see jõuaks korralikult aluspinnaga nakkuda.

Tähelepanu!
• Kasutada kvaliteetseid kummist kaitsekindaid.
• Segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode

Kahekomponentne kiiresti kõvenev epoksüvaigupõhine segu

Värvus
Valge ja roheline => pärast töötlemise lõppu ühtlase värvusega hele mass

Katketugevus
6,35 N/mm²

Survetugevus
82 N/mm²

Kõvadus Shore D järgi
75-80

Temperatuuritaluvus
-35 °C…+120 °C, lühiajaliselt +150 °C

Kokkutõmbumine
< 1%

Kasutustemperatuur
+5 °C…+35 °C

Töötlemisaeg
2 min (+20 °C)

Kõvenemisaeg
15-24 min. (+20 °C)

Lõpliku tugevuse saavu-tamise aeg
u. 60 min möödudes (+20 °C)

Keemiline vastupidavus
24 tunni möödudes (+20 °C)

Pakend
56 g pakend, milles sisalduvad mõlemad komponendid.

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 24 kuud valmis-tamisest.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis (kuni +25 °C) õhukindlas pakendis.

Sertifikaadid
Bunte-Engelen Institut/ Dr. Wagner/Kalrsruhe (DVGW), Bundes-Gesundheitsamt Bern/Schwiez, NSF International (NSF) Official Listing- Zertifizierung Standard 61 - Drinking Water Systems Components USA / weltweit.

Ettevaatusabinõud

Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suu-nata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.
Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Ärritab silmi ja nahka. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada sobivaid kaitsekindaid. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee