Sika BlackSeal®-1, Bituumenipõhine vuukimissegu (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Sika-BlackSeal-1 on bituumenipõhine ühekomponentne vuukimissegu.

Kasutuskohad

  • Korstnate, katuseläbiviikude jne. ühendusvuukide täitmiseks.
  • Avade ja pragude täitmiseks bituumenpappkatustel.
  • Katuste ja rennide remondiks.

Omadused

  • Liimub paljude materjalidega nagu betoon, tellis, puit, metall, bituumenkatted, polümeersed bituumenpapid jne.
  • Ei vaja kruntimist.
  • Valmis kasutamiseks ja hõlbus käsitseda.
  • Võib peale kanda niisketele mittepoorsetele pindadele.
  • Ei sobi veealusele vuukidele.

Kasutusjuhised

Eeltöötlus
Nakkepinnad peavad olema püsivad, puhtad ja vabad tolmust, tsemendipiimast, lahtisest materjalist, õlist ja rasvast.

Pealekandmine
Kaitsta vuugiservi kaitselindiga, mille abil saab sirged puhtad vuugid. Kanda vuukimimissegu peale õhk- või käsisurukiga, vältides õhu segunemist massiga. Viimistleda vuugi pind veidi nõgusaks. Vuugi pinda vajadusel tasandada, kasutades puhast vett, millesse on segatud vähesel määral sünteetilist pesuvahendit. Eemalda kaitse-lindid veel siis, kui vuukimissegu on pehme ja enne kui see hakkab kõvenema.

Tööriistade puhastamine
Puhastada tööriistad kohe pärast kasutamist Colma-Cleaneri abil. Tahkestunud
ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Bituumenipõhine niiskuse mõjul kõvenev ühekomponentne vuukimissegu.

Värvus
Must

Tihedus
1,3 kg/l

Kõvenemisaeg
Umbes 2 mm sügavusel pinnast 24 tunni möödudes (+23 °C, suhteline niiskus 50%)
4 mm sügavusel pinnast 3 ööpäeva möödudes (+23 °C, suhteline niiskus
50%).

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+40 °C. Segu võib olla raske peale kanda
madalamate temperatuuride korral.

Lubatud deformatsioon
5%

Kuivainesisaldus
85%

Kahanemine
< 3 mm

Tolmukuiv
Umbes 15 minuti möödudes.

Temperatuuritaluvus
-20 °C…+70 °C (kuiv soojus).

Pakend
300 ml padrun, 12 tk kastis.
600 ml tuub, 20 tk kastis.

Säilivus
Avamata originaalpakendis 12 kuud valmistamiskuupäevast.

Ladustamine
Kuivades tingimustes kaitstuna otsese päikesekiirguse eest
temperatuuril +10 °C…+25 °C.

Ettevaatusabinõud

Keskkond

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine

Tähelepanu!

Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samas konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamimine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee