Täna lõpetati aasta suurim teeremont

Äripäev 20.10.2006

Täna toimus Raadi mõisa juures 683 miljonit krooni maksnud Jõhvi–Tartu–Valga maantee remondi pidulik lõpetamine. 82% ulatuses toetas projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Aasta suurima tee-ehitus projekti lõpetamisel selgitas majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, et tehtud tööde käigus on sellest Eestile tähtsast liiklus- ja kaubateest 83,6 kilomeetrit kas täielikult ümber ehitatud või siis saanud uue katte. Lisaks sellele ehitati kolm uut ja remonditi kaks vana silda. Neli vana silda asendati terastruupidega. Samuti ehitati uus sissesõit Tartu linna ja ümbersõit Raja külla. Selle ehitamisel kasutati sealse märgala ja seal leiduvate taimeliikide kaitseks kaitseekraani. Valga linnas ehitati ümber Transpordi tänav, mis on juurdepääsuteeks Valga piiripunkti.

Minister Savisaare sõnul vajab eraldi äramärkimist see, et remondi käigus ülesfreesitud asfaldikattest ehitati ümbruskonna kruusateedele 68,6 kilomeetrit tolmuvabu katteid. Minister avaldas heameelt ka selle üle, et autode kõrval on mõeldud inimesele. Maanteele lisaks ehitatakse välja ka jalgratta- ja rulluisuteed. Remonttööde lõpetamiseks valitud Raadi on seni olnud Tartu liikluses üheks pudelikalaks. Varem mõisnike poolt kasutatud tee suleti Nõukogude võimu ajal lennuradade ehituseks ning tee Narva poole pikenes kordi. Nüüd on see jälle avatud.

Remondi käigus pöörati erilist tähelepanu liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamisele, milleks ehitati ümber mitmed ristmikud, paigaldati 22 kilomeetrit põrkepiiret, ehitati 6 puhkeplatsi, rajati 25 kilomeetrit kergliiklusteid, millest Eesti seni pikim, 11 kilomeetri pikkune, ulatub Tõlliste sillast Valga piiripunktini. Tartu ja Valga sissesõitudele rajati maantee valgustus, ehitati kolm jalakäijate tunnelit, istutati puid ja põõsaid ning lumetuisu kaitseks 2,7 kilomeetri ulatuses kuusehekki.