Merko võitis 125 miljoni krooni suuruse riigihanke

Äripäev 20.10.2006

Merko ehitab 125 miljoni krooni eest Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Puurmani liiklussõlme, teatas firma börsile.

Järgneb börsiteade: Vastavalt Maanteeameti peadirektori 18. oktoobri 2006 käskkirja nr. 212 punktile 5, otsustati tunnistada riigihanke „E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Puurmani liiklussõlme ehitus, 027966PK” edukaks pakkumiseks AS Merko Ehitus poolt esitatud pakkumine maksumusega 7 989 142,24 eurot, millele lisandub käibemaks.

Eelpoolmainitud käskkirja peale on õigus esitada kaebus halduskohtule „Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud korras 30 päeva jooksul või esitada vaidlustus Riigihangete Ametile „Riigihangete seaduses” sätestatud korras 10 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemise päevast arvat es.