Õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumbad

Ackliima.eu

Kuidas erinevad õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumbad?

Kodu kütmiseks on tänapäeval palju erinevaid viise alates tavalisest traditsioonilisest ahiküttest kuni kaasaegsete päikeseküttekollektoriteni ja -paneelideni.

Üheks säästlikumaks ja teistega võrreldes vähest alginvesteeringut nõudvaks küttevõimaluseks on teiste hulgas ka õhksoojuspumbad, millega kütmine on näiteks elektriküttega võrreldes kuni viis korda kulutõhusam.
Soojuspumpasid on kahte tüüpi: õhk-õhk soojuspumbad ja õhk-vesi soojuspumbad. Toome allpool välja, mille poolest need pumbad erinevad.

Õhk-õhk soojuspumbad tagavad toasooja

Kas olete märganud mõningate majade küljes heledat tooni metallkaste, milles peitub üks või mitu suurt ventilaatorit? Enamasti on need kastid akende kõrgusel või kõrgemal, harvemini hoone kõrval maaraamil. Need on õhk-õhk soojuspumbad, mis koosnevad kahest ühendatud osast - sisemisest ja välimisest.
Välisseinal asuvas pumba välises osas peitub kompressor, mis kogub välisõhust soojust ja liigutab hangitud soojust külmaine kaudu pumba siseossa. Nii suunates välisõhust hangitud soojusenergia hoone siseruumidesse.
Soojuspumba sisemine osa suunab soojuse ruumi, puhudes seda laiali ja tagades õhu ringluse köetavates ruumides.
Õhk-õhk tüüpi pumbad on elektriküttega võrreldes kuni viis korda efektiivsemad ja säästlikumad. See võib olla ka peamine põhjus, miks need on ka Eestis viimastel aastatel populaarsust kogunud.
Sellised soojuspumbad sobivad hästi ainsaks kütteallikaks avatud planeeringuga ruumidesse, kus soe õhk vabalt ringlema pääseb.
Mitmete eri ruumidega hoone kütmiseks õhksoojuspumbaga on praktiline lahendus õhk-õhk soojuspump, millel on üks välisosa ning mitu siseosa - siseosad saab paigaldada hoone erinevatesse ruumidesse, või suurema korteri puhul eraldi tubadesse.
Samuti sobivad õhk-õhk tüüpi pumbad hästi täiendavaks kütteallikaks ruumidesse, kus asuv kütteseade on kas kulukas kasutada, või vajab pidevalt tähelepanu. Küllaltki kulukas on näiteks elektriküte ainsa kütteviisina, ning ahiküte vajab pidevalt tähelepanu ehk kütmist. Õhk-õhk tüüpi soojuspumpasid saab seadistada ka hoidma soovitud temperatuuri. Seetõttu on need praktiline valik ka tühjana seisva kodu kütmiseks, kui seal puudub tsentraalne keskküte.

Õhk-vesi soojuspumbad tagavad toasooja ja sooja tarbevee

Õhk-vesi soojuspumbad koguvad soojusenergiat välisõhust nagu õhk-õhk tüüpi soojuspumbadki, kuid soojendavad ka vett. Seda siis kas vesiküttesüsteemis kasutamiseks, või tarbevett. Üldjuhul ka mõlemat. Suureks eeliseks õhk-vesi tüüpi pumpade puhul on, et need võimaldavad soojematel päevadel ka ruume jahutada. Ackliima.eu pakutavatel Hotjet soojuspumpadel on see funktsioon standardvarustuses.
Üks õhk-vesi soojuspump suudab hoida töös mitmeid erinevaid vesiküttesüsteeme, mis rahuldavad eramajade ja väiksemate tööstushoonetegi vajadused. Ühe pumba taga võivad olla näiteks erinevad põrandaküttelahendused koos keskküttesüsteemi ja tarbevee soojendamisega. Siinkohal on vaja läheneda igale küttesüsteemile eraldi ja komplekteerida vastavalt soovidele ja võimalustele sobiv terviklahendus.
Suurepäraselt sobib õhk-vesi tüüpi pump asendama ka traditsioonilisi küttekatlaid. Iga aastaga kallinevalt õliküttelt säästlikumat kütteviisi otsides võib õhk-vesi soojuspump osutuda soetus- ja kasutuskulude osas mõistlikuks alternatiiviks.

Kuidas leida kõige efektiivsem soojuspump?

Kõige täpsema ülevaate iga soojuspumba efektiivsusest annab COP ehk soojuspumba kasutegur. See näitab, kui energiaefektiivne on pump. Elektriküttel on COP 1, teisisõnu 1 kW elektrienergiat annab 1 kW soojusenergiat.
Õhksoojuspumba COP 4 tähendab, et see konkreetne pump on neli korda efektiivsem. Tarbides 1 kW elektrienergiat, annab pump välja 4 kW soojusenergiat.
Võrreldes soojuspumpasid COP alusel on kiire viis leida endale sobivas hinnaklassis kõige efektiivsem soojuspump.

Ackliima.eu - kõik terviklikud küttelahendused.