Käivitus Pirita spordikeskuse tervisespordihoone ehitustööde hange


BNS 29.03.2012

Tallinna spordi- ja noorsooamet algatas riigihanke Pirita spordikeskuse tervisespordihoone ehitustööde teostaja leidmiseks.

Hankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive ehitustööde osas olema igal majandusaastal vähemalt 1,5 miljonit eurot või kokku vähemalt viis miljonit eurot.

Pakkumisi saab hankel osalemiseks esitada 25. aprillini.

Aasta 2010 suvel kehtestas Tallinna linnavolikogu Pirita linnaosas asuva Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis nägi ette 11,7 hektari suurusele maa-alale Pirita uue spordikeskuse ehitust koos vajaliku infrastruktuuriga.

Ehitusõigus määrati toona kuni kolme maapealse ja kahe maa-aluse korrusega kuni viie hoonega polüfunktsionaalse spordikeskuse rajamiseks.

Toonase planeeringu kohaselt pidid spordikeskusesse tulema pallimängude saalid, tribüünidega rahvusvahelistele nõuetele vastav kaetud velotrekk, tervisespordi- ja koolituskeskus, sportlaste majutus, spordiinventari laenutus, spordiradade hooldustehnika ruumid.

Planeeringu koostamise algatamist taotles 2006. aastal Pirita linnaosa valitsus.