Algas Põlva maakonna veemajandushange


BNS 28.03.2012

AS Põlva Vesi kuulutas välja Põlva maakonna veemajandusprojekti projekteerimis- ja ehitustööde neljanda etapi riigihanke.

Hange on jaotatud viieks osaks. Hanke esimene, teine ja viies osa hõlmavad Põlva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimist ning ehitamist. Kolmas osa Põlva valla Rosma ja Orajõe külades veetorustiku ehitamist. Neljas osa Leevaku, Ruusa ja Linte külade veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimist ning ehitust.

Pakkuja 2008.-2010. majandusaasta netokäive peab sõltuvalt hanke osast olema igal aastal olnud vähemalt 170.000 kuni 996.000 eurot.

Pakkumisi võib esitada hanke ühele või mitmele osale ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. mai.

Hankeleping kestab sõltuvalt hanke osast 244 kuni 334 päeva. Ehitustöid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.