Vihula trasside hanke neljale osale esitati üheksa pakkumist


BNS 28.03.2012

OÜ Vihula Valla Veevärk korraldatud vee- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimis-ehitustööde hanke neljale osale tuli üheksa pakkumist.

Hanget koordineeriva AS-i Infragate Eesti projektijuht Indrek Tamberg ütles BNS-ile, et pakkujateks olid üldjuhul Eesti suurimad ehitusettevõtted, nagu AS Merko Ehitus, Nordecon AS ja OÜ Astlanda Ehitus. Lubatud olid ühispakkumused.

Esimese osa pakkumised jäid vahemikku 2,6–5,3 miljonit eurot, teise osa pakkumised vahemikku 0,9–1,2 miljonit eurot ja neljanda osa pakkumised vahemikku 1,3–2,1 miljonit eurot.

Kolmandale osale pakkumisi ei tulnud ja Tambergi sõnul tuleb see tõenäoliselt uuesti välja kuulutada. "Kuid enne peab selguse saama, kas on vajalik muuta kavandatud tehnoloogilist lahendust, et projekti eesmärk saaks jätkuvalt täidetud ja pakkujatel tekiks huvi nimetatud osale pakkumist esitada," ütles ta.

Hankelepingu esimese osa käigus rekonstrueeritakse Võsul 2,6 kilomeetrit ja rajatakse 2,9 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 199 majaühendust, rekonstrueeritakse 0,082 kilomeetrit ja rajatakse 1,9 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku, rajatakse 6,1 kilomeetrit veetorustikke, 213 majaühendust ja 13 hüdranti, rekonstrueeritakse neli olemasolevat reoveepumplat, rajatakse üheksa reoveepumplat, hangitakse kaugjälgimissüsteemi juhtarvuti koos vajaliku tarkvara ja lisaseadmetega ning teostatakse olemasolevate ja rajatavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kaugjälgimissüsteemi lülitamine.

Teise osa käigus Võsul, Võsuperes ja Käsmus likvideeritakse kaks puurkaevpumplat, konserveeritakse kaks puurkaevpumplat ja rajatakse kolm uut puurkaevu, kaks kaheastmelist veetöötlusjaama koos reservuaaridega ning üks üheastmeline veetöötlusjaam.

Kolmanda osa käigus rekonstrueeritakse Võsul olemasolev OXYD reoveepuhasti SBR-tüüpi reoveepuhastiks. Neljanda osa käigus rajatakse Käsmus 5,5 kilomeetrit veetorustikke, 181 majaühendust ja seitse hüdranti.

Võitjad peaks Tambergi sõnul selguma kuu aja jooksul.

Tööde kavandatav alguskuupäev on 1. mai ja lõpp järgmise aasta 30. septembril.

Lisaks Vihula Valla Veevärgile rahastab projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse.